آپارتمان
550k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در انتاریو

4,895 ملک در
C$625,000
C$625,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$935,000
C$935,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$729,000
C$729,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$872,000
C$872,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$678,000
C$678,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$847,000
C$847,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,227,000
C$1,227,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$811,000
C$811,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 weeks ago
C$827,000
C$827,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$707,000
C$707,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$652,000
C$652,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$895,000
C$895,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$861,000
C$861,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
امروز
C$903,000
C$903,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$717,000
C$717,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$772,000
C$772,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$649,000
C$649,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$891,000
C$891,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$985,000
C$985,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$949,000
C$949,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$737,000
C$737,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$654,000
C$654,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,055,000
C$1,055,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$968,000
C$968,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$869,000
C$869,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 4895 مورد, صفحه 1 در 196