آپارتمان
535k – 2.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در انتاریو

3,215 ملک در
C$659,000
C$659,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$608,000
C$608,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$848,000
C$848,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$687,000
C$687,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$871,000
C$871,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$634,000
C$634,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$893,000
C$893,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$739,000
C$739,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$636,000
C$636,000
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$631,000
C$631,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$885,000
C$885,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$931,000
C$931,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$732,000
C$732,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$870,000
C$870,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$618,000
C$618,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$941,000
C$941,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$733,000
C$733,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$695,000
C$695,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$920,000
C$920,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$687,000
C$687,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$657,000
C$657,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$683,000
C$683,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$738,000
C$738,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$767,000
C$767,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$772,000
C$772,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 3215 مورد, صفحه 1 در 129