آپارتمان
374k – 2.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در انتاریو

2,518 ملک در
C$374,000
C$374,000
مساحت کل 205 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
C$435,000
C$435,000
مساحت کل 215 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$674,000
C$674,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$867,000
C$867,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$703,000
C$703,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$648,000
C$648,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$891,000
C$891,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$650,000
C$650,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$635,000
C$635,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$905,000
C$905,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$980,000
C$980,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$703,000
C$703,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$963,000
C$963,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$646,000
C$646,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$918,000
C$918,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$753,000
C$753,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$952,000
C$952,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$865,000
C$865,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$963,000
C$963,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$821,000
C$821,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$723,000
C$723,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$646,000
C$646,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$1,008,000
C$1,008,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$942,000
C$942,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$666,000
C$666,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 2518 مورد, صفحه 1 در 101