• more ...
 • آسیا
همه موارد
50k – 252k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک ارزان آسیا

18,931 ملک در
From $201,000
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 148 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $259,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 781 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From $246,000
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 686 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $183,000
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 689 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From $145,000
سود آوری 9.0%سال ساخت: 2025.IVدر جمع 450 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From $257,000
سال ساخت: 2027.Iدر جمع 345 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From $269,000
سال ساخت: 2027.Iدر جمع 387 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $162,000
در جمع 836 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 days ago
From $178,000
در جمع 821 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $252,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 150 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From $185,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 494 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $171,000
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 884 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $180,000
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 100 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 days ago
From $154,000
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 434 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیSecondary housing only
2 months ago
From $184,000
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 150 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $259,000
ساخت 2023در جمع 692 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $125,000
سال ساخت: 2025.IV48 units in total
مجتمع مسکونی
6 days ago
From $139,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 148 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From $199,000
در جمع 132 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
From $80,000
سود آوری 13.0%سال ساخت: 2026در جمع 144 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From $140,000
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 250 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From $147,000
سال ساخت: 2026.Iدر جمع 789 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
From $160,000
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From $95,000
600 units in total
مجتمع مسکونی
1 week ago
From $112,000
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 300 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
25-1 در 18931 مورد, صفحه 1 در 758
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از