• more ...
 • Asia
در حال جستجو...
همه موارد
300k – 31.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در Asia

125 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$792,000
سودمندی
7.2%
درآمد مطلق
$57,181
منظقه
243 متر مربع
سال ساخت
$571,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
550 متر مربع
سال ساخت
2022
$7,348,000
سودمندی
6.7%
درآمد مطلق
$489,119
منظقه
180 متر مربع
سال ساخت
2001
$7,525,000
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
$376,248
منظقه
509 متر مربع
سال ساخت
2015
$3,641,000
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
$218,479
منظقه
817 متر مربع
سال ساخت
2017
$1,251,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
380 متر مربع
سال ساخت
$5,956,000
سودمندی
8.5%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$995,000
سودمندی
8.0%
درآمد مطلق
منظقه
150 متر مربع
سال ساخت
2017
$4,927,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
$3,757,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
3,066 متر مربع
سال ساخت
$4,859,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,694 متر مربع
سال ساخت
$3,100,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2010
$8,000,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,100 متر مربع
سال ساخت
2006
$14,295,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
4,962 متر مربع
سال ساخت
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
101 متر مربع
سال ساخت
2021
$2,025,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,158 متر مربع
سال ساخت
1995
$1,966,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
815 متر مربع
سال ساخت
$1,006,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
116 متر مربع
سال ساخت
$3,130,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
951 متر مربع
سال ساخت
$5,589,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,293 متر مربع
سال ساخت
$4,247,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
966 متر مربع
سال ساخت
$762,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
217 متر مربع
سال ساخت
$4,355,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
929 متر مربع
سال ساخت
$5,847,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
1,330 متر مربع
سال ساخت
$1,562,000
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
281 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 125 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Anna Kurianovich
Anna Kurianovich
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از