• more ...
 • Asia
در حال جستجو...
همه موارد
297k – 65M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
درآمد
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
درآمد
جستجو

املاک تجاری فروشی در Asia

155 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
$655,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
$46,095
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
$655,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
$46,095
منظقه
75 متر مربع
سال ساخت
$705,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$40,322
منظقه
118 متر مربع
سال ساخت
$590,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$33,351
منظقه
89 متر مربع
سال ساخت
$1,376,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$78,612
منظقه
70 متر مربع
سال ساخت
$1,656,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$95,287
منظقه
70 متر مربع
سال ساخت
$1,810,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$103,625
منظقه
102 متر مربع
سال ساخت
$727,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
$51,217
منظقه
65 متر مربع
سال ساخت
$905,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$51,675
منظقه
150 متر مربع
سال ساخت
$655,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
$46,095
منظقه
60 متر مربع
سال ساخت
$1,376,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$78,612
منظقه
73 متر مربع
سال ساخت
$668,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$38,115
منظقه
112 متر مربع
سال ساخت
$983,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$55,981
منظقه
141 متر مربع
سال ساخت
$354,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$20,249
منظقه
93 متر مربع
سال ساخت
$590,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$33,351
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
$4,836,000
سودمندی
9.6%
درآمد مطلق
$464,525
منظقه
860 متر مربع
سال ساخت
$393,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$22,631
منظقه
111 متر مربع
سال ساخت
$393,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$22,631
منظقه
112 متر مربع
سال ساخت
$1,721,000
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
$65,153
منظقه
500 متر مربع
سال ساخت
$655,000
سودمندی
7.0%
درآمد مطلق
$46,095
منظقه
110 متر مربع
سال ساخت
$1,179,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$67,654
منظقه
476 متر مربع
سال ساخت
$434,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$24,715
منظقه
128 متر مربع
سال ساخت
$709,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$40,497
منظقه
100 متر مربع
سال ساخت
$354,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$20,249
منظقه
78 متر مربع
سال ساخت
$767,000
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
$43,811
منظقه
128 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 155 مورد, صفحه 1 در 6
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از