• more ...
 • Western Asia
همه موارد
50k – 253k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک ارزان Western Asia

16,457 ملک در
From 185,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 148 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 239,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 781 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 226,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 686 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 187,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 689 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
3 weeks ago
From 147,000 €
سود آوری 9.0%سال ساخت: 2025.IVدر جمع 450 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 237,000 €
سال ساخت: 2027.Iدر جمع 345 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 246,000 €
سال ساخت: 2027.Iدر جمع 387 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 168,000 €
در جمع 836 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 164,000 €
در جمع 821 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 171,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 494 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 157,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 884 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 145,000 €
ساخت 2024در جمع 434 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیSecondary housing only
From 169,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 150 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 239,000 €
ساخت 2023در جمع 692 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 245,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 605 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 208,000 €
در جمع 700 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 212,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 71 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
229,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
From 160,000 €
ساخت 2024در جمع 260 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 134,000 €
ساخت 2020در جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 153,000 €
ساخت 2021در جمع 1881 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیSecondary housing only
From 155,000 €
ساخت 2022در جمع 440 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 135,000 €
ساخت 2023در جمع 261 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
224,000 €
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
From 193,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 325 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
25-1 در 16457 مورد, صفحه 1 در 659
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از