• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
38.5k – 250k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک ارزان جنوب شرقی آسیا

2,532 ملک در
From 99,000 €
سود آوری 7.0%سال ساخت: 2024.IVدر جمع 72 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 162,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 139,000 €
ساخت 2023در جمع 251 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 days ago
From 134,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 231 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 days ago
From 66,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 609 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 129,000 €
سال ساخت: 2029.IIدر جمع 875 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 48,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 706 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
From 100,000 €
در جمع 899 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 193,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 94 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 week ago
From 42,000 €
سال ساخت: 2028در جمع 816 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 months ago
From 65,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 164 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 129,000 €
سال ساخت: 2026.IIدر جمع 172 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
4 weeks ago
From 64,000 €
ساخت 2019در جمع 1060 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 66,000 €
سال ساخت: 2028در جمع 1400 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 91,000 €
600 units in total
مجتمع مسکونی
1 month ago
125,000 €
مساحت کل 34 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
From 71,000 €
در جمع 188 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 142,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 79,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 2470 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 174,000 €
در جمع 40 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 50,000 €
در جمع 161 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 165,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 32 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 127,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 148 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 50,000 €
ساخت 2015در جمع 157 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 2532 مورد, صفحه 1 در 102
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از