خانه های بهم متصل
293k – 50M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در ایالات متحده آمریکا

22 ملک در
$3,450,000
مساحت کل 495 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$14,000,000
مساحت کل 582 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$2,333,000
مساحت کل 405 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$878,000
مساحت کل 152 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,299,000
مساحت کل 330 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 192 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$568,000
مساحت کل 205 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$990,000
مساحت کل 321 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$615,000
مساحت کل 222 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$299,000
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 241 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$293,000
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 224 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,950,000
مساحت کل 347 متر مربعمساحت زمین: 178 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$719,000
مساحت کل 247 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$310,000
مساحت کل 337 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$1,064,000
مساحت کل 200 متر مربع3 اتاق خواب
$35,000,000
مساحت کل 1,184 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$2,325,000
مساحت کل 313 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$34,950,000
مساحت کل 4,724 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$50,000,000
مساحت کل 968 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$35,000,000
مساحت کل 2,877 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$1,800,000
مساحت کل 276 متر مربعمساحت زمین: 647 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
 دو خانه بهم متصل – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. $617,000
$617,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,513,000
$1,513,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,827,000
$1,827,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $572,000
$572,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,417,000
$1,417,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,644,000
$1,644,000
11 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – York, تورنتو, انتاریو, کانادا. $970,000
$970,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – York, تورنتو, انتاریو, کانادا. $843,000
$843,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,859,000
$1,859,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,095,000
$1,095,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Montrose Avenue, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,318,000
$1,318,000
10 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,551,000
$1,551,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – York, تورنتو, انتاریو, کانادا. $906,000
$906,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,023,000
$1,023,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $822,000
$822,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 8800 مورد, صفحه 1 در 352