خانه، ویلا،خانه روستایی
255k – 55M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در ایالات متحده آمریکا

9,543 ملک در
$2,446,000
مساحت کل 485 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,385,000
مساحت کل 224 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$5,195,000
مساحت کل 637 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,649,000
مساحت کل 484 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$795,000
مساحت کل 231 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$7,000,000
مساحت کل 386 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,689,000
مساحت کل 242 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$2,165,000
مساحت کل 421 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,650,000
مساحت کل 325 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$4,950,000
مساحت کل 579 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$1,775,000
مساحت کل 494 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,695,000
مساحت کل 400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,649,000
مساحت کل 440 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,349,000
مساحت کل 419 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$2,395,000
مساحت کل 637 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,999,000
مساحت کل 485 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,699,000
مساحت کل 440 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$749,000
مساحت کل 241 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,699,000
مساحت کل 236 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$1,750,000
مساحت کل 278 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,999,000
مساحت کل 452 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,099,000
مساحت کل 390 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,600,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,695,000
مساحت کل 409 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,850,000
مساحت کل 326 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 9543 مورد, صفحه 1 در 382