• more ...
 • میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا
خانه های بهم متصل
878k – 3.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در میامی

4 ملک در
$3,450,000
مساحت کل 495 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$878,000
مساحت کل 152 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$1,950,000
مساحت کل 347 متر مربعمساحت زمین: 178 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,325,000
مساحت کل 313 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
 دو خانه بهم متصل – Fisher Island, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $14,000,000
$14,000,000
مساحت کل 582 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Bay Harbor Islands, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $2,333,000
$2,333,000
مساحت کل 405 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,513,000
$1,513,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. $617,000
$617,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,072,000
$1,072,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – York, تورنتو, انتاریو, کانادا. $846,000
$846,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,009,000
$1,009,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,859,000
$1,859,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,759,000
$1,759,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,037,000
$1,037,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – York, تورنتو, انتاریو, کانادا. $843,000
$843,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,218,000
$1,218,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Old Toronto, تورنتو, انتاریو, کانادا. $572,000
$572,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. $1,366,000
$1,366,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 8202 مورد, صفحه 1 در 328