خانه های بهم متصل
1.8M – 50M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل لوکس/لاکچری در ایالات متحده آمریکا

10 ملک در
$3,450,000
مساحت کل 495 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$14,000,000
مساحت کل 582 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$2,333,000
مساحت کل 405 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$1,950,000
مساحت کل 347 متر مربعمساحت زمین: 178 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$35,000,000
مساحت کل 1,184 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$2,325,000
مساحت کل 313 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$34,950,000
مساحت کل 4,724 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$50,000,000
مساحت کل 968 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$35,000,000
مساحت کل 2,877 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$1,800,000
مساحت کل 276 متر مربعمساحت زمین: 647 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. $1,824,000
$1,824,000
مساحت کل 217 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. $1,981,000
$1,981,000
مساحت کل 235 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. $3,212,000
$3,212,000
مساحت کل 329 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. $3,881,000
$3,881,000
مساحت کل 353 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From $714,000
From $714,000
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 24 واحد مسکونی
 دو خانه بهم متصل – کمبریلز, کاتالونیا, اسپانیا. $3,212,000
$3,212,000
مساحت کل 560 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع12 اتاق خواب
 دو خانه بهم متصل – Ménerbes, پروونس آلپ کوت دازور, فرانسه. $2,667,000
$2,667,000
مساحت زمین: 262 متر مربع4 اتاق خواب
 دو خانه بهم متصل – Estepona, اندلس, اسپانیا. $3,593,000
$3,593,000
مساحت کل 370 متر مربعمساحت زمین: 370 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Begur, کاتالونیا, اسپانیا. $4,246,000
$4,246,000
مساحت کل 432 متر مربعمساحت زمین: 1,028 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Begur, کاتالونیا, اسپانیا. $2,009,000
$2,009,000
مساحت کل 466 متر مربعمساحت زمین: 3,384 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Begur, کاتالونیا, اسپانیا. $2,994,000
$2,994,000
مساحت کل 512 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Sant Andreu de Llavaneres, کاتالونیا, اسپانیا. $2,014,000
$2,014,000
مساحت کل 582 متر مربعمساحت زمین: 1,940 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Estepona, اندلس, اسپانیا. $2,166,000
$2,166,000
مساحت کل 217 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – ماربلا, اندلس, اسپانیا. $5,944,000
$5,944,000
مساحت کل 221 متر مربعمساحت زمین: 162 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. $16,330,000
$16,330,000
مساحت کل 800 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Begur, کاتالونیا, اسپانیا. $8,165,000
$8,165,000
مساحت کل 719 متر مربعمساحت زمین: 5,799 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Sant Feliu de Guixols, کاتالونیا, اسپانیا. $6,532,000
$6,532,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,527 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Sant Vicenç de Montalt, کاتالونیا, اسپانیا. $4,300,000
$4,300,000
مساحت کل 600 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع10 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Sant Andreu de Llavaneres, کاتالونیا, اسپانیا. $1,731,000
$1,731,000
مساحت کل 679 متر مربعمساحت زمین: 2,018 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – لورت دو مار, کاتالونیا, اسپانیا. $4,137,000
$4,137,000
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 1,215 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Caldes de Malavella, کاتالونیا, اسپانیا. $2,145,000
$2,145,000
مساحت کل 357 متر مربعمساحت زمین: 812 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. $8,154,000
$8,154,000
مساحت کل 1,300 متر مربعمساحت زمین: 3,000 متر مربع11 اتاق خواب13 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Begur, کاتالونیا, اسپانیا. $3,810,000
$3,810,000
مساحت کل 484 متر مربعمساحت زمین: 1,929 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – Sant Andreu de Llavaneres, کاتالونیا, اسپانیا. $8,709,000
$8,709,000
مساحت کل 4,686 متر مربعمساحت زمین: 12,599 متر مربع46 اتاق خواب33 حمام های جداگانه
 دو خانه بهم متصل – سیتخس, کاتالونیا, اسپانیا. $7,076,000
$7,076,000
مساحت کل 768 متر مربعمساحت زمین: 1,774 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 818 مورد, صفحه 1 در 33