خانه، ویلا،خانه روستایی
420k – 40M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در سواحل میامی

448 ملک در
$7,000,000
مساحت کل 386 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,579,000
مساحت کل 268 متر مربعمساحت زمین: 948 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$7,650,000
مساحت کل 712 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$7,995,000
مساحت کل 604 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$6,895,000
مساحت کل 424 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$6,750,000
مساحت کل 445 متر مربعمساحت زمین: 2,006 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$12,950,000
مساحت کل 567 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$9,950,000
مساحت کل 621 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$1,750,000
مساحت کل 234 متر مربعمساحت زمین: 966 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$7,850,000
مساحت کل 806 متر مربع10 اتاق خواب10 حمام جداگانه
$6,079,000
مساحت کل 555 متر مربعمساحت زمین: 1,174 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$26,500,000
مساحت کل 1,340 متر مربعمساحت زمین: 1,999 متر مربع8 اتاق خواب9 حمام جداگانه
$5,300,000
مساحت کل 413 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$10,500,000
مساحت کل 587 متر مربعمساحت زمین: 2,510 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$12,950,000
مساحت کل 936 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$6,799,000
مساحت کل 411 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,675,000
مساحت کل 263 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$32,000,000
مساحت کل 742 متر مربعمساحت زمین: 5,419 متر مربع8 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$12,900,000
مساحت کل 497 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$6,200,000
مساحت کل 692 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$3,950,000
مساحت کل 450 متر مربعمساحت زمین: 1,855 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$12,500,000
مساحت کل 850 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$4,390,000
مساحت کل 615 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$16,500,000
مساحت کل 745 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$4,600,000
مساحت کل 559 متر مربعمساحت زمین: 1,058 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 448 مورد, صفحه 1 در 18