خانه، ویلا،خانه روستایی
278k – 55M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 4 خوابه فروشی در ایالات متحده آمریکا

5,155 ملک در
$2,446,000
مساحت کل 485 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,385,000
مساحت کل 224 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$5,195,000
مساحت کل 637 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,649,000
مساحت کل 484 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$7,000,000
مساحت کل 386 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,165,000
مساحت کل 421 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,650,000
مساحت کل 325 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$4,950,000
مساحت کل 579 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$1,775,000
مساحت کل 494 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,695,000
مساحت کل 400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,649,000
مساحت کل 440 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,349,000
مساحت کل 419 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$2,395,000
مساحت کل 637 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,999,000
مساحت کل 485 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,699,000
مساحت کل 440 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,999,000
مساحت کل 452 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,099,000
مساحت کل 390 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,600,000
مساحت کل 300 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,695,000
مساحت کل 409 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,850,000
مساحت کل 326 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,999,000
مساحت کل 344 متر مربع5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$3,795,000
مساحت کل 391 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,375,000
مساحت کل 609 متر مربع7 اتاق خواب9 حمام جداگانه
$7,300,000
مساحت کل 975 متر مربع7 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$7,500,000
مساحت کل 608 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام جداگانه
25-1 در 5155 مورد, صفحه 1 در 206