ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
129k – 465k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز کناردریا در والنسیا

17 ملک در
455,000 €
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
433,000 €
مساحت کل 80 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
378,000 €
مساحت کل 135 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
278,000 €
مساحت کل 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
285,000 €
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
350,000 €
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
447,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
285,000 €
مساحت کل 102 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
299,000 €
مساحت کل 85 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
252,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Punta Prima, والنسیا, اسپانیا. 246,000 €
246,000 €
مساحت کل 91 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
259,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
140,000 €
مساحت کل 72 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
173,000 €
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
129,000 €
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
170,000 €
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 433,000 €
433,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 573,000 €
573,000 €
مساحت کل 107 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 1,159,000 €
1,159,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 1,690,000 €
1,690,000 €
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 558,000 €
558,000 €
مساحت کل 83 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 995,000 €
995,000 €
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 362,000 €
362,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 880,000 €
880,000 €
مساحت کل 137 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 725,000 €
725,000 €
مساحت کل 114 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 266,000 €
266,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 395,000 €
395,000 €
مساحت کل 93 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 306,000 €
306,000 €
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
پنت‌هاوس ها – Torre La Mata, والنسیا, اسپانیا. 510,000 €
510,000 €
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کالپ, والنسیا, اسپانیا. 555,000 €
555,000 €
مساحت کل 113 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Villajoyosa, والنسیا, اسپانیا. 546,000 €
546,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – بنیدورم, والنسیا, اسپانیا. 235,000 €
235,000 €
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Guardamar del Segura, والنسیا, اسپانیا. 319,000 €
319,000 €
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Torre La Mata, والنسیا, اسپانیا. 283,000 €
283,000 €
مساحت کل 59 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Punta Prima, والنسیا, اسپانیا. 336,000 €
336,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 255,000 €
255,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – تربیخا, والنسیا, اسپانیا. 255,000 €
255,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Punta Prima, والنسیا, اسپانیا. 246,000 €
246,000 €
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Punta Prima, والنسیا, اسپانیا. 312,000 €
312,000 €
مساحت کل 96 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Punta Prima, والنسیا, اسپانیا. 407,000 €
407,000 €
مساحت کل 96 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Torre La Mata, والنسیا, اسپانیا. 253,000 €
253,000 €
مساحت کل 59 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 449 مورد, صفحه 1 در 18
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از