ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
129k – 850k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز کناردریا در کوستا بلانکا

26 ملک در
255,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
195,000 €
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
233,000 €
مساحت کل 113 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
225,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
2 months ago
351,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
416,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
424,000 €
مساحت کل 165 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
477,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
455,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
442,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
387,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
370,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
850,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
424,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
351,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
259,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
441,000 €
مساحت کل 154 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
200,000 €
مساحت کل 74 متر مربعمساحت زمین: 18 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
303,000 €
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
185,000 €
مساحت کل 97 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
345,000 €
مساحت کل 132 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
173,000 €
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
170,000 €
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
129,000 €
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
198,000 €
مساحت کل 86 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از