ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
129k – 1.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
255,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
225,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
455,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
351,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
850,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
416,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
442,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
370,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
424,000 €
مساحت کل 165 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
477,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
387,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
424,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
351,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
441,000 €
مساحت کل 154 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
303,000 €
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
338,000 €
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
210,000 €
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
185,000 €
مساحت کل 97 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
345,000 €
مساحت کل 132 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
173,000 €
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
129,000 €
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
198,000 €
مساحت کل 86 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه

املاک مشابه در همین نزدیکی

ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 248,000 €
248,000 €
مساحت کل 92 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 205,000 €
205,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 224,000 €
224,000 €
مساحت کل 92 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oliva, والنسیا, اسپانیا. 289,000 €
289,000 €
مساحت کل 89 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – والنسیا, اسپانیا. 345,000 €
345,000 €
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 188,000 €
188,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 199,000 €
199,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 196,000 €
196,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 203,000 €
203,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 215,000 €
215,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 235,000 €
235,000 €
مساحت کل 92 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 243,000 €
243,000 €
مساحت کل 92 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 218,000 €
218,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Oropesa del Mar, والنسیا, اسپانیا. 212,000 €
212,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Torre La Mata, والنسیا, اسپانیا. 259,000 €
259,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
ساختمان تازه ساز – Torre La Mata, والنسیا, اسپانیا. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 74 متر مربعمساحت زمین: 18 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Almeria, اندلس, اسپانیا. 143,000 €
143,000 €
مساحت کل 92 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – بلانس, کاتالونیا, اسپانیا. 210,000 €
210,000 €
مساحت کل 57 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – والنسیا, اسپانیا. 270,000 €
270,000 €
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Campoamor, والنسیا, اسپانیا. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل 72 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – والنسیا, اسپانیا. 225,000 €
225,000 €
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Mil Palmeras, والنسیا, اسپانیا. 170,000 €
170,000 €
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – والنسیا, اسپانیا. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 92 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – Calella, کاتالونیا, اسپانیا. 163,000 €
163,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب
ساختمان تازه ساز – Sant Andreu de Llavaneres, کاتالونیا, اسپانیا. 424,000 €
424,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 667 متر مربع
25-1 در 33 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از