ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
129k – 1.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه نوساز کناردریا در South East Spain

42 ملک در
248,000 €
مساحت کل 92 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
205,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
224,000 €
مساحت کل 92 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
255,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
225,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
1 month ago
289,000 €
مساحت کل 89 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
416,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
442,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
424,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
351,000 €
مساحت کل 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
345,000 €
مساحت کل 170 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
218,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
188,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
235,000 €
مساحت کل 92 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
243,000 €
مساحت کل 92 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
212,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
199,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
196,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
203,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
215,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
259,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
441,000 €
مساحت کل 154 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
200,000 €
مساحت کل 74 متر مربعمساحت زمین: 18 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
313,000 €
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 42 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از