خانه های بهم متصل
78k – 2.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه مستقل فروشی در آلیکانته

305 ملک در
245,000 €
مساحت کل 113 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
255,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
450,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
195,000 €
مساحت کل 102 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
298,000 €
مساحت کل 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
685,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
315,000 €
مساحت کل 108 متر مربعمساحت زمین: 117 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
124,000 €
مساحت کل 87 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
304,000 €
مساحت کل 89 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
210,000 €
مساحت کل 88 متر مربعمساحت زمین: 148 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
141,000 €
مساحت کل 107 متر مربعمساحت زمین: 147 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
امروز
231,000 €
مساحت کل 83 متر مربعمساحت زمین: 226 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
219,000 €
مساحت کل 89 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
311,000 €
مساحت کل 116 متر مربعمساحت زمین: 158 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
125,000 €
مساحت کل 81 متر مربعمساحت زمین: 15 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
220,000 €
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
142,000 €
مساحت کل 169 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
امروز
210,000 €
مساحت کل 123 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
398,000 €
مساحت کل 238 متر مربعمساحت زمین: 447 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
237,000 €
مساحت کل 161 متر مربعمساحت زمین: 121 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
115,000 €
مساحت کل 64 متر مربعمساحت زمین: 49 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
263,000 €
مساحت کل 101 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
211,000 €
مساحت کل 64 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
162,000 €
مساحت کل 75 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
214,000 €
مساحت کل 98 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 305 مورد, صفحه 1 در 12
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از