• more ...
 • آلیکانته, والنسیا, اسپانیا
خانه های بهم متصل
75k – 1.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در آلیکانته

311 ملک در
245,000 €
مساحت کل 113 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
255,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
450,000 €
مساحت کل 160 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
195,000 €
مساحت کل 102 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
304,000 €
مساحت کل 89 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
223,000 €
مساحت کل 89 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
141,000 €
مساحت کل 107 متر مربعمساحت زمین: 147 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
324,000 €
مساحت کل 116 متر مربعمساحت زمین: 158 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
125,000 €
مساحت کل 81 متر مربعمساحت زمین: 15 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
84,000 €
مساحت کل 75 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
142,000 €
مساحت کل 169 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
210,000 €
مساحت کل 123 متر مربعمساحت زمین: 108 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
220,000 €
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
110,000 €
مساحت کل 64 متر مربعمساحت زمین: 49 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 138 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
211,000 €
مساحت کل 64 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
485,000 €
مساحت کل 133 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
189,000 €
مساحت کل 125 متر مربعمساحت زمین: 80 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
4 days ago
287,000 €
مساحت کل 99 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
189,000 €
مساحت کل 110 متر مربعمساحت زمین: 68 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
135,000 €
مساحت کل 86 متر مربعمساحت زمین: 28 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
162,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
290,000 €
مساحت کل 204 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
144,000 €
مساحت کل 98 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
144,000 €
مساحت کل 98 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 311 مورد, صفحه 1 در 13
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از