• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
همه موارد
48k – 15M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک کنار دریا در جنوب شرقی آسیا

603 ملک در
From 152,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 96 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
From 98,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IVدر جمع 845 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 300,000 €
در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 278,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 233 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 155,000 €
ساخت 2023در جمع 200 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 64,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 164 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
6 days ago
From 180,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 32 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 118,000 €
ساخت 2023در جمع 403 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 192,000 €
سود آوری 6.0%سال ساخت: 2024.IIدر جمع 672 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 148,000 €
در جمع 292 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 months ago
From 107,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 130 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 100,000 €
ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 97,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 173 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 106,000 €
در جمع 329 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
1 month ago
From 861,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 22 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 102,000 €
ساخت 2022در جمع 77 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 95,000 €
سود آوری 8.0% ساخت 2020در جمع 48 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 124,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 258 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
5 days ago
From 324,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
3 weeks ago
1,944,000 €
مساحت کل 324 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
From 87,000 €
سود آوری 7.0%سال ساخت: 2024.Iدر جمع 557 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
2 weeks ago
1,729,000 €
مساحت کل 380 متر مربعمساحت زمین: 220 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,682,000 €
مساحت کل 311 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
108,000 €
مساحت کل 39 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
From 121,000 €
ساخت 2020در جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 603 مورد, صفحه 1 در 24
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از