• more ...
 • جنوب شرقی آسیا
ساختمان های تازه ساز
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
48k – 4.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
نوع ملک
 • آپارتمان
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • کلیه موارد موجود
 • آپارتمان
 • ساختمان های تازه ساز
 • خانه، ویلا،خانه روستایی
 • خانه های بهم متصل
 • زمین های تجاری
 • محبوبترین
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه نوساز کناردریا در جنوب شرقی آسیا

128 ملک در
111,000 €
مساحت کل 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
121,000 €
مساحت کل 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
120,000 €
مساحت کل 35 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
150,000 €
مساحت کل 93 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
102,000 €
مساحت کل 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
109,000 €
مساحت کل 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
124,000 €
مساحت کل 76 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
90,000 €
مساحت کل 46 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
247,000 €
مساحت کل 82 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
181,000 €
مساحت کل 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
140,000 €
مساحت کل 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
3 weeks ago
106,000 €
مساحت کل 55 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
136,000 €
مساحت کل 35 متر مربعمساحت زمین: 10,000 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
102,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
113,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
427,000 €
مساحت کل 151 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
235,000 €
مساحت کل 92 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
178,000 €
مساحت کل 179 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
220,000 €
مساحت کل 95 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
349,000 €
مساحت کل 165 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
118,000 €
مساحت کل 72 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
99,000 €
مساحت کل 43 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
159,000 €
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
124,000 €
مساحت کل 61 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
101,000 €
مساحت کل 71 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 weeks ago
25-1 در 128 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از