همه موارد
75k – 15M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در پرتغال , صفحه 5

2,060 ملک در
975,000 €
مساحت کل 280 متر مربعمساحت زمین: 420 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
180,000 €
مساحت زمین: 7,717 متر مربع
2 months ago
4,500,000 €
مساحت کل 460 متر مربعمساحت زمین: 2,400 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
4,000,000 €
مساحت کل 532 متر مربعمساحت زمین: 1,578 متر مربع7 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل 702 متر مربعمساحت زمین: 10,144 متر مربع8 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل 265 متر مربعمساحت زمین: 301 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1,800,000 €
مساحت کل 268 متر مربعمساحت زمین: 298 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
درخواست قیمت
مساحت کل 239 متر مربع
180,000 €
مساحت زمین: 2,574 متر مربع
2 months ago
140,000 €
مساحت زمین: 2,033 متر مربع
2 months ago
665,000 €
مساحت کل 162 متر مربعمساحت زمین: 278 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
750,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 129 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
500,000 €
مساحت کل 170 متر مربعمساحت زمین: 257 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2,900,000 €
مساحت کل 420 متر مربعمساحت زمین: 980 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام های جداگانه
1 week ago
1,850,000 €
مساحت کل 309 متر مربعمساحت زمین: 351 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
495,000 €
مساحت کل 378 متر مربعمساحت زمین: 478 متر مربع3 حمام های جداگانه
2 months ago
1,170,000 €
مساحت کل 206 متر مربعمساحت زمین: 297 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل 279 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,350,000 €
مساحت کل 254 متر مربعمساحت زمین: 345 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 260 متر مربعمساحت زمین: 1,053 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 weeks ago
3,400,000 €
مساحت کل 464 متر مربعمساحت زمین: 2,202 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
740,000 €
مساحت کل 97 متر مربعمساحت زمین: 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1,300,000 €
مساحت کل 243 متر مربعمساحت زمین: 334 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
125-101 در 2060 مورد, صفحه 5 در 83
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از