همه موارد
280k – 90M
Price
 • 280k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 280k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 280k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 280k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در Northern Portugal

126 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
19,250,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
1,058,750 €
منظقه
9,108 متر مربع
سال ساخت
2019
3,726,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
223,560 €
منظقه
1,199 متر مربع
سال ساخت
2019
1,510,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
90,600 €
منظقه
640 متر مربع
سال ساخت
2019
11,680,000 €
سودمندی
5.4%
درآمد مطلق
630,731 €
منظقه
4,250 متر مربع
سال ساخت
2,415,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
115,920 €
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
4,428,000 €
سودمندی
5.3%
درآمد مطلق
234,684 €
منظقه
2,091 متر مربع
سال ساخت
972,000 €
سودمندی
4.4%
درآمد مطلق
42,768 €
منظقه
180 متر مربع
سال ساخت
2,970,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
169,290 €
منظقه
2,272 متر مربع
سال ساخت
2,980,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
149,000 €
منظقه
1,140 متر مربع
سال ساخت
1,404,000 €
سودمندی
4.7%
درآمد مطلق
65,988 €
منظقه
375 متر مربع
سال ساخت
3,672,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
205,632 €
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
1,380,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
82,800 €
منظقه
535 متر مربع
سال ساخت
4,752,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
313,632 €
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
2020
2,970,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
148,500 €
منظقه
400 متر مربع
سال ساخت
2019
3,024,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
181,440 €
منظقه
677 متر مربع
سال ساخت
2019
3,888,000 €
سودمندی
6.3%
درآمد مطلق
244,944 €
منظقه
677 متر مربع
سال ساخت
2019
1,900,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
106,400 €
منظقه
417 متر مربع
سال ساخت
3,240,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
181,440 €
منظقه
5,400 متر مربع
سال ساخت
3,278,000 €
سودمندی
7.4%
درآمد مطلق
242,535 €
منظقه
2,884 متر مربع
سال ساخت
3,520,000 €
سودمندی
6.1%
درآمد مطلق
214,720 €
منظقه
1,776 متر مربع
سال ساخت
10,044,000 €
سودمندی
7.4%
درآمد مطلق
532,332 €
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 126 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از