همه موارد
280k – 90M
Price
 • 280k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 280k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 280k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 280k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در پرتغال

130 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2025
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2025
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2023
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2023
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
650,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
منظقه
110 متر مربع
سال ساخت
1978
280,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
منظقه
4,707 متر مربع
سال ساخت
1531
350,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
منظقه
4,100 متر مربع
سال ساخت
1796
280,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
منظقه
3,000 متر مربع
سال ساخت
2025
19,250,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
1,058,750 €
منظقه
9,108 متر مربع
سال ساخت
2019
3,726,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
223,560 €
منظقه
1,199 متر مربع
سال ساخت
2019
1,510,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
90,600 €
منظقه
640 متر مربع
سال ساخت
2019
2,415,000 €
سودمندی
4.8%
درآمد مطلق
115,920 €
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
3,690,000 €
سودمندی
6.2%
درآمد مطلق
230,508 €
منظقه
3,910 متر مربع
سال ساخت
1,450,000 €
سودمندی
5.0%
درآمد مطلق
72,500 €
منظقه
365 متر مربع
سال ساخت
3,672,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
205,632 €
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
1,350,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
70,200 €
منظقه
325 متر مربع
سال ساخت
1,275,000 €
سودمندی
3.8%
درآمد مطلق
48,999 €
منظقه
630 متر مربع
سال ساخت
1,380,000 €
سودمندی
6.0%
درآمد مطلق
82,800 €
منظقه
535 متر مربع
سال ساخت
4,752,000 €
سودمندی
6.6%
درآمد مطلق
313,632 €
منظقه
2,500 متر مربع
سال ساخت
2020
14,040,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
800,280 €
منظقه
5,965 متر مربع
سال ساخت
2020
3,240,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
181,440 €
منظقه
5,400 متر مربع
سال ساخت
10,044,000 €
سودمندی
7.4%
درآمد مطلق
532,332 €
منظقه
8,000 متر مربع
سال ساخت
3,520,000 €
سودمندی
6.1%
درآمد مطلق
214,720 €
منظقه
1,776 متر مربع
سال ساخت
25-1 در 130 مورد, صفحه 1 در 5
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از