• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
 • موردی یافت نشد
جستجو
نوع دارایی
 • مسکونی
 • املاک و مستغلات

املاک فروشی در آلبوفیرا

147 ملک در
املاک فروشی در آلبوفیرا. آپارتمان – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
401,000 $
مساحت کل: 241 متر مربعمساحت زمین: 241 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
658,000 $
مساحت کل: 251 متر مربعمساحت زمین: 1,850 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
814,000 $
مساحت کل: 216 متر مربعمساحت زمین: 252 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. دو خانه بهم متصل – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
455,000 $
مساحت کل: 316 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. آپارتمان – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
317,000 $
مساحت کل: 114 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
2,987,000 $
مساحت کل: 323 متر مربعمساحت زمین: 4,106 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. دو خانه بهم متصل – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
383,000 $
مساحت کل: 170 متر مربعمساحت زمین: 170 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
898,000 $
مساحت کل: 195 متر مربعمساحت زمین: 580 متر مربع3 اتاق خواب6 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
418,000 $
مساحت کل: 184 متر مربعمساحت زمین: 440 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
1,556,000 $
مساحت کل: 549 متر مربعمساحت زمین: 834 متر مربع2 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
658,000 $
مساحت کل: 236 متر مربعمساحت زمین: 795 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
706,000 $
مساحت کل: 159 متر مربعمساحت زمین: 894 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
826,000 $
مساحت کل: 212 متر مربعمساحت زمین: 12,330 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
593,000 $
مساحت کل: 168 متر مربعمساحت زمین: 845 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. آپارتمان – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
1,173,000 $
مساحت کل: 82 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
1,556,000 $
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 2,340 متر مربع2 اتاق خواب5 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
1,077,000 $
مساحت کل: 210 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
676,000 $
مساحت کل: 280 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
1,676,000 $
مساحت کل: 848 متر مربعمساحت زمین: 6,137 متر مربع10 اتاق خواب9 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. دو خانه بهم متصل – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
383,000 $
مساحت کل: 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. دو خانه بهم متصل – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
347,000 $
مساحت کل: 137 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. دو خانه بهم متصل – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
419,000 $
مساحت کل: 192 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
682,000 $
مساحت کل: 283 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک فروشی در آلبوفیرا. ویلا – آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
503,000 $
مساحت کل: 208 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 147 مورد, صفحه 1 در 6
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از