• еще ...
 • آلبوفیرا, فارو (پرتغال), پرتغال
همه موارد
141k – 5.1M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در آلبوفیرا

57 ملک در
622,000 $
مساحت کل: 251 متر مربعمساحت زمین: 1,850 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
650,000 $
مساحت کل: 322 متر مربعمساحت زمین: 715 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,821,000 $
مساحت کل: 323 متر مربعمساحت زمین: 4,106 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
644,000 $
مساحت کل: 254 متر مربعمساحت زمین: 875 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
769,000 $
مساحت کل: 216 متر مربعمساحت زمین: 252 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,148,000 $
مساحت کل: 279 متر مربعمساحت زمین: 8,760 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
430,000 $
مساحت کل: 316 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,526,000 $
مساحت کل: 476 متر مربعمساحت زمین: 1,797 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,085,000 $
مساحت کل: 313 متر مربعمساحت زمین: 869 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
644,000 $
مساحت کل: 192 متر مربعمساحت زمین: 1,200 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
903,000 $
مساحت کل: 301 متر مربعمساحت زمین: 810 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,131,000 $
مساحت کل: 297 متر مربعمساحت زمین: 61,560 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام جداگانه
622,000 $
مساحت کل: 236 متر مربعمساحت زمین: 795 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
367,000 $
مساحت کل: 165 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
338,000 $
مساحت کل: 102 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
667,000 $
مساحت کل: 159 متر مربعمساحت زمین: 894 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,470,000 $
مساحت کل: 450 متر مربعمساحت زمین: 2,340 متر مربع2 اتاق خواب5 حمام جداگانه
622,000 $
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 16,340 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,413,000 $
مساحت زمین: 1,500 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,526,000 $
مساحت زمین: 1,570 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
989,000 $
مساحت زمین: 3,601 متر مربع
1,084,000 $
مساحت کل: 385 متر مربعمساحت زمین: 6,480 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
311,000 $
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 57 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از