219k – 17.3M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در لیسبون

231 ملک در
576,000 $
مساحت کل: 265 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
589,000 $
مساحت کل: 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
300,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
795,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب
513,000 $
مساحت کل: 203 متر مربعمساحت زمین: 166 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
605,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
742,000 $
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
651,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
876,000 $
مساحت کل: 460 متر مربعمساحت زمین: 1,295 متر مربع4 اتاق خواب
334,000 $
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
236,000 $
مساحت کل: 32 متر مربع1 حمام جداگانه
2,881,000 $
مساحت کل: 290 متر مربعمساحت زمین: 1,391 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
634,000 $
مساحت کل: 104 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,535,000 $
مساحت کل: 408 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
7,259,000 $
مساحت کل: 800 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
807,000 $
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 144 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,445,000 $
مساحت کل: 830 متر مربعمساحت زمین: 1,254 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام جداگانه
9,161,000 $
مساحت کل: 560 متر مربعمساحت زمین: 3,800 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
1,671,000 $
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 1,358 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
1,959,000 $
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 671 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,593,000 $
مساحت کل: 250 متر مربعمساحت زمین: 14,200 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
910,000 $
مساحت کل: 228 متر مربعمساحت زمین: 720 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,602,000 $
مساحت کل: 183 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
605,000 $
مساحت کل: 289 متر مربعمساحت زمین: 766 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,728,000 $
مساحت کل: 520 متر مربعمساحت زمین: 4,640 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
25-1 در 231 مورد, صفحه 1 در 10
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079165862277
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از