232k – 18.3M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در لیسبون

243 ملک در
آپارتمان – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 611,000 $
611,000 $
مساحت کل: 265 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 625,000 $
625,000 $
مساحت کل: 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اجازه اقامت بخرید و اجاره دهید – آتن, آتیکا, یونان
231,019 $
مساحت کل: 100 متر مربع 2 اتاق خواب 1 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 318,000 $
318,000 $
2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 843,000 $
843,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب
 دو خانه بهم متصل – Oeiras, لیسبون, پرتغال. 544,000 $
544,000 $
مساحت کل: 203 متر مربعمساحت زمین: 166 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Oeiras, لیسبون, پرتغال. 642,000 $
642,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 787,000 $
787,000 $
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – لیسبون, پرتغال. 691,000 $
691,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – Sintra, لیسبون, پرتغال. 929,000 $
929,000 $
مساحت کل: 460 متر مربعمساحت زمین: 1,295 متر مربع4 اتاق خواب
بخرید و اجاره دهید – لیسبون, پرتغال. 354,000 $
354,000 $
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
بخرید و اجاره دهید – لیسبون, پرتغال. 251,000 $
251,000 $
مساحت کل: 32 متر مربع1 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 3,056,000 $
3,056,000 $
مساحت کل: 290 متر مربعمساحت زمین: 1,391 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 672,000 $
672,000 $
مساحت کل: 104 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 2,445,000 $
2,445,000 $
مساحت کل: 408 متر مربعمساحت زمین: 850 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 733,000 $
733,000 $
مساحت کل: 311 متر مربعمساحت زمین: 515 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 3,606,000 $
3,606,000 $
مساحت کل: 419 متر مربعمساحت زمین: 1,311 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ویلا – Alcabideche, لیسبون, پرتغال. 9,717,000 $
9,717,000 $
مساحت کل: 560 متر مربعمساحت زمین: 3,800 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 7,701,000 $
7,701,000 $
مساحت کل: 800 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 1,821,000 $
1,821,000 $
مساحت کل: 542 متر مربعمساحت زمین: 1,465 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – Estoril, لیسبون, پرتغال. 2,139,000 $
2,139,000 $
مساحت کل: 542 متر مربعمساحت زمین: 1,238 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
ویلا – Oeiras, لیسبون, پرتغال. 727,000 $
727,000 $
مساحت کل: 351 متر مربعمساحت زمین: 400 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
آپارتمان – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 856,000 $
856,000 $
مساحت کل: 120 متر مربعمساحت زمین: 144 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
ویلا – لیسبون, پرتغال. 3,655,000 $
3,655,000 $
مساحت کل: 830 متر مربعمساحت زمین: 1,254 متر مربع10 اتاق خواب6 حمام جداگانه
ویلا – Colares, لیسبون, پرتغال. 966,000 $
966,000 $
مساحت کل: 228 متر مربعمساحت زمین: 720 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
ویلا – کاشکایش, لیسبون, پرتغال. 1,772,000 $
1,772,000 $
مساحت کل: 500 متر مربعمساحت زمین: 1,358 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
25-1 در 243 مورد, صفحه 1 در 10
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفا قبل از ارسال درخواست مطالب موجود در کانال تلگرام ما را مطالعه کنید تا متوجه شوید که چگونه کار میکنیم و در چه
مواردی قادر به کمک هستیم :
https://t.me/tranio_amlak
شماره تماس با تلگرام و واتساپ :
0079152218817
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از