227k – 16.9M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در لیسبون

954 ملک در
779,000 $
مساحت کل: 135 متر مربع2 اتاق خواب
593,000 $
مساحت کل: 200 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
727,000 $
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
327,000 $
مساحت کل: 44 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
231,000 $
مساحت کل: 32 متر مربع1 حمام جداگانه
2,822,000 $
مساحت کل: 290 متر مربعمساحت زمین: 1,391 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
9,425,000 $
مساحت کل: 560 متر مربعمساحت زمین: 3,800 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
1,569,000 $
مساحت کل: 183 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,569,000 $
مساحت کل: 218 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع3 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,693,000 $
مساحت کل: 420 متر مربعمساحت زمین: 2,000 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
959,000 $
مساحت کل: 150 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,693,000 $
مساحت کل: 520 متر مربعمساحت زمین: 4,640 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
1,353,000 $
مساحت کل: 750 متر مربعمساحت زمین: 3,024 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
2,201,000 $
مساحت کل: 268 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,354,000 $
مساحت کل: 303 متر مربعمساحت زمین: 303 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
9,054,000 $
مساحت کل: 550 متر مربعمساحت زمین: 240,000 متر مربع9 اتاق خواب12 حمام جداگانه
2,370,000 $
مساحت کل: 309 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
2,370,000 $
مساحت کل: 306 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
2,088,000 $
مساحت کل: 279 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
474,000 $
مساحت کل: 115 متر مربعمساحت زمین: 115 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
711,000 $
مساحت کل: 155 متر مربعمساحت زمین: 155 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,201,000 $
مساحت کل: 271 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,088,000 $
مساحت کل: 280 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,862,000 $
مساحت کل: 265 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
2,088,000 $
مساحت کل: 285 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 954 مورد, صفحه 1 در 38
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 2.5% شروع درصد رهن از