• more ...
 • Dobrota, کوتور, مونته نگرو
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
آپارتمان
130k – 950k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمان کناردریا در Dobrota

22 ملک در
220,000 €
مساحت کل 130 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
279,000 €
مساحت کل 74 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
480,000 €
مساحت کل 402 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
630,000 €
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
385,000 €
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
950,000 €
مساحت کل 134 متر مربعمساحت زمین: 717 متر مربع2 اتاق خواب
550,000 €
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
270,000 €
مساحت کل 109 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
133,000 €
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
179,000 €
مساحت کل 107 متر مربع
318,000 €
مساحت کل 102 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
175,000 €
مساحت کل 77 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
600,000 €
مساحت کل 404 متر مربع4 اتاق خواب
400,000 €
مساحت کل 243 متر مربع3 اتاق خواب
150,000 €
مساحت کل 61 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
173,000 €
مساحت کل 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
130,000 €
مساحت کل 53 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
165,000 €
مساحت کل 68 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
189,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
191,000 €
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
135,000 €
مساحت کل 53 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
143,000 €
مساحت کل 63 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان – Perast, کوتور, مونته نگرو. 189,000 €
189,000 €
مساحت کل 35 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 250,000 €
250,000 €
مساحت کل 78 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 415,000 €
415,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Muo, کوتور, مونته نگرو. 535,000 €
535,000 €
مساحت کل 204 متر مربعمساحت زمین: 44 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 525,000 €
525,000 €
مساحت کل 97 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 275,000 €
275,000 €
مساحت کل 117 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 140,000 €
140,000 €
مساحت کل 51 متر مربع1 اتاق خواب
آپارتمان – Bigova, کوتور, مونته نگرو. 199,000 €
199,000 €
مساحت کل 74 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – Risan, کوتور, مونته نگرو. 126,000 €
126,000 €
مساحت کل 115 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 160,000 €
160,000 €
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Risan, کوتور, مونته نگرو. 299,000 €
299,000 €
مساحت کل 110 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 150,000 €
150,000 €
مساحت کل 40 متر مربع1 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 110,000 €
110,000 €
مساحت کل 52 متر مربع1 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 169,000 €
169,000 €
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 70 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – Orahovac, کوتور, مونته نگرو. 260,000 €
260,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 216,000 €
216,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 382,000 €
382,000 €
مساحت کل 180 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 195,000 €
195,000 €
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 495,000 €
495,000 €
مساحت کل 141 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 135,000 €
135,000 €
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 170,000 €
170,000 €
مساحت کل 59 متر مربعمساحت زمین: 15 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 155,000 €
155,000 €
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 200,000 €
200,000 €
مساحت کل 97 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 153,000 €
153,000 €
مساحت کل 56 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع1 اتاق خواب
آپارتمان – کوتور, مونته نگرو. 155,000 €
155,000 €
مساحت کل 65 متر مربع2 اتاق خواب
25-1 در 57 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 4% شروع درصد رهن از