آپارتمان
273k – 10.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

آپارتمان های فروشی در پاریس

243 ملک در
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4 floor of 6
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 281 متر مربع4 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4 floor of 6
2,500,000 € 17,857 € per m²
2,500,000 €
مساحت کل 140 متر مربع3 اتاق خواب
Avenue des Champs-Élysées, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5 floor of 6
7,280,000 € 22,195 € per m²
7,280,000 €
مساحت کل 328 متر مربع4 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2 floor of 3
4,600,000 € 26,285 € per m²
4,600,000 €
مساحت کل 175 متر مربع2 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
6 floor of 6
4,970,000 € 22,088 € per m²
4,970,000 €
مساحت کل 225 متر مربع4 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
29 floor of 31
1,100,000 € 11,111 € per m²
1,100,000 €
مساحت کل 99 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4 floor of 5
4,950,000 € 38,076 € per m²
4,950,000 €
مساحت کل 130 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4 floor of 7
4,500,000 € 29,411 € per m²
4,500,000 €
مساحت کل 153 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2 floor of 6
3,100,000 € 21,527 € per m²
3,100,000 €
مساحت کل 144 متر مربع3 اتاق خواب
8th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5 floor of 5
3,900,000 € 22,807 € per m²
3,900,000 €
مساحت کل 171 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4 floor of 6
4,800,000 € 16,107 € per m²
4,800,000 €
مساحت کل 298 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5 floor of 6
4,500,000 € 30,000 € per m²
4,500,000 €
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2 floor of 5
3,800,000 € 17,511 € per m²
3,800,000 €
مساحت کل 217 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4 floor of 7
2,700,000 € 16,875 € per m²
2,700,000 €
مساحت کل 160 متر مربع3 اتاق خواب
8th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
3 floor of 5
2,980,000 € 20,694 € per m²
2,980,000 €
مساحت کل 144 متر مربع2 اتاق خواب
8th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 280 متر مربع2 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5 floor of 8
3,950,000 € 21,584 € per m²
3,950,000 €
مساحت کل 183 متر مربع4 اتاق خواب
Avenue des Champs-Élysées, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
7 floor of 7
5,900,000 € 33,333 € per m²
5,900,000 €
مساحت کل 177 متر مربع3 اتاق خواب
Avenue des Champs-Élysées, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
3 floor of 5
4,050,000 € 20,876 € per m²
4,050,000 €
مساحت کل 194 متر مربع4 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
6 floor of 6
1,510,000 € 14,950 € per m²
1,510,000 €
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5 floor of 6
3,740,000 € 15,454 € per m²
3,740,000 €
مساحت کل 242 متر مربع4 اتاق خواب
Avenue des Champs-Élysées, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4 floor of 6
3,950,000 € 24,534 € per m²
3,950,000 €
مساحت کل 161 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
3 floor of 6
3,200,000 € 16,494 € per m²
3,200,000 €
مساحت کل 194 متر مربع3 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
6 floor
4,900,000 € 14,080 € per m²
4,900,000 €
مساحت کل 348 متر مربع5 اتاق خواب
پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4 floor
2,950,000 € 13,915 € per m²
2,950,000 €
مساحت کل 212 متر مربع4 اتاق خواب
75-51 در 243 مورد, صفحه 3 در 10
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از