• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
جستجو
نوع دارایی
 • مسکونی
 • املاک و مستغلات

املاک فروشی در پاریس

341 ملک در
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,090,000 €
مساحت کل: 203 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,050,000 €
مساحت کل: 186 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
6,000,000 €
مساحت کل: 443 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,495,000 €
مساحت کل: 167 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5,635,000 €
مساحت کل: 300 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,200,000 €
مساحت کل: 230 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,310,000 €
مساحت کل: 210 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,700,000 €
مساحت کل: 158 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,700,000 €
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
420,000 €
مساحت کل: 44 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. دفتر – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,625,000 €
مساحت کل: 215 متر مربع ساخت 1875
املاک فروشی در پاریس. رستوران – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,415,000 €
مساحت کل: 122 متر مربعسود آوری: 6.0 %
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم متصل – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 360 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,410,000 €
مساحت کل: 101 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4,950,000 €
مساحت کل: 206 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 430 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
6,950,000 €
مساحت کل: 715 متر مربع7 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
6,900,000 €
مساحت کل: 222 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5,150,000 €
مساحت کل: 311 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5,600,000 €
مساحت کل: 375 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4,070,000 €
مساحت کل: 244 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 450 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
3,350,000 €
مساحت کل: 261 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 451 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 341 مورد, صفحه 1 در 14
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از