همه موارد
144k – 5.8M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
مساحت
جستجو

املاک فروشی در پاریس

80 ملک در
From 631,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 112 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 278,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 50 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
From 569,000 €
ساخت 2023در جمع 54 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 364,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 108 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 225,000 €
سال ساخت: 2026.IVدر جمع 119 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 323,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 8 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
Price on request
مساحت کل 48 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
From 720,000 €
در جمع 6 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
484,000 €
مساحت کل 37 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 403,000 €
From 403,000 €
سال ساخت: 2026در جمع 3 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
450,000 €500,000 €
مساحت کل 63 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
726,000 €
We organise online viewings on request
From 560,000 €
در جمع 8 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 425,000 €
From 425,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 20 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 481,000 €
From 481,000 €
ساخت 2005در جمع 19 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 480,000 €
From 480,000 €
ساخت 2024در جمع 3 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 605,000 €
From 605,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 3 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
752,000 €
مساحت کل 61 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
We organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 356,000 €
From 356,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 5 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 308,000 €
From 308,000 €
سال ساخت: 2024در جمع 1 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 495,000 €
From 495,000 €
سال ساخت: 2024.IIدر جمع 5 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 581,000 €
From 581,000 €
سال ساخت: 2025در جمع 1 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
From 503,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 63 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 220,000 €
From 220,000 €
ساخت 2005در جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. From 515,000 €
From 515,000 €
ساخت 2005در جمع 9 واحد مسکونی
مجتمع مسکونیWe organise online viewings on request
25-1 در 80 مورد, صفحه 1 در 3
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از