همه موارد
244k – 39.9M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در پاریس

283 ملک در
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,700,000 €
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4,950,000 €
مساحت کل: 206 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
3,330,000 €
مساحت کل: 222 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,650,000 €
مساحت کل: 240 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – Avenue Foch, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5,600,000 €
مساحت کل: 375 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
12,000,000 €
مساحت کل: 472 متر مربع7 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – Avenue des Champs-Élysées, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
8,000,000 €
مساحت کل: 430 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
6,250,000 €
مساحت کل: 503 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4,950,000 €
مساحت کل: 311 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 450 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,390,000 €
مساحت کل: 112 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – Avenue des Champs-Élysées, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,940,000 €
مساحت کل: 130 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 392 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,990,000 €
مساحت کل: 207 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – Quai d'Orsay, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
4,992,000 €
مساحت کل: 263 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 424 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – Quai d'Orsay, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5,700,000 €
مساحت کل: 350 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
15,000,000 €
مساحت کل: 800 متر مربع5 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
3,250,000 €
مساحت کل: 128 متر مربع2 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
5,500,000 €
مساحت کل: 368 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,380,000 €
مساحت کل: 223 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 291 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – Quai d'Orsay, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,680,000 €
مساحت کل: 164 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,600,000 €
مساحت کل: 133 متر مربع3 اتاق خواب
25-1 در 283 مورد, صفحه 1 در 12
مشاوره رایگان در مورد املاک
مهرداد خالدی
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
برای برقراری ارتباط سریعتر لطفأ بعد ازارسال فرم درخواست با تلگرام و یا واتساپ پیام بفرستید.
شماره تلگرام و واتساپ: 0079152218817
کلیه اطلاعات در مورد اقامت و خرید ملک در کانال تلگرام ما موجود می باشد:
https://t.me/tranio_amlak
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از