• مسکونی
 • املاک و مستغلات

املاک فروشی در پاریس

351 ملک در
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – 8th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,090,000 €
مساحت کل: 203 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – 16th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,050,000 €
مساحت کل: 186 متر مربع4 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
6,000,000 €
مساحت کل: 443 متر مربع6 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,670,000 €
مساحت کل: 167 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,200,000 €
مساحت کل: 230 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – 18th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
2,310,000 €
مساحت کل: 210 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,790,000 €
مساحت کل: 158 متر مربع3 اتاق خواب
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – 16th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,995,000 €
مساحت کل: 177 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – 16th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
695,000 €
مساحت کل: 82 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
1,700,000 €
مساحت کل: 86 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک فروشی در پاریس. آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه
575,000 €
مساحت کل: 36 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
12-1 در 351 مورد, صفحه 1 در 29
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از