• еще ...
 • پاریس, Ile-de-France, فرانسه
خانه های بهم متصل
1.7M – 1.7M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه مستقل فروشی در پاریس

1 ملک در
19th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه
3 floor
1,675,000 €
1,675,000 €
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه

املاک مشابه نزدیک به پاریس

آپارتمان – 11th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 590,000 €
590,000 €
مساحت کل 41 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 855,000 €
855,000 €
مساحت کل 94 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – 16th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 1,715,000 €
1,715,000 €
مساحت کل 172 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 350,000 €
350,000 €
مساحت کل 18 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 1,400,000 €
1,400,000 €
مساحت کل 90 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 2,500,000 €
2,500,000 €
مساحت کل 150 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – 15th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 2,490,000 €
2,490,000 €
مساحت کل 250 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – 8th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 2,290,000 €
2,290,000 €
مساحت کل 145 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
پنت‌هاوس ها – 16th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 3,150,000 €
3,150,000 €
مساحت کل 155 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 2,310,000 €
2,310,000 €
مساحت کل 11 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 1,995,000 €
1,995,000 €
مساحت کل 104 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 1,930,000 €
1,930,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – 16th arrondissement of Paris, پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 1,890,000 €
1,890,000 €
مساحت کل 177 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 315,000 €
315,000 €
مساحت کل 22 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 695,000 €
695,000 €
مساحت کل 42 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 515,000 €
515,000 €
مساحت کل 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 525,000 €
525,000 €
مساحت کل 37 متر مربع1 اتاق خواب
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 6,300,000 €
6,300,000 €
مساحت کل 272 متر مربع4 اتاق خواب
دو خانه بهم چسبیده – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 6,000,000 €
6,000,000 €
مساحت کل 335 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 4,900,000 €
4,900,000 €
مساحت کل 375 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 5,950,000 €
5,950,000 €
مساحت کل 178 متر مربع2 اتاق خواب
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل 430 متر مربع5 اتاق خواب
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 8,000,000 €
8,000,000 €
مساحت کل 300 متر مربع3 اتاق خواب
آپارتمان – پاریس, Ile-de-France, فرانسه. 5,950,000 €
5,950,000 €
مساحت کل 350 متر مربع4 اتاق خواب
25-1 در 263 مورد, صفحه 1 در 11
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.75% شروع درصد رهن از