خانه، ویلا،خانه روستایی
10k – 251k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه ارزان در Europe

1,358 ملک در
240,000 €
مساحت کل 50 متر مربعمساحت زمین: 350 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
220,000 €
مساحت کل 74 متر مربعمساحت زمین: 290 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
250,000 €
مساحت کل 100 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
249,000 €
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 160 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 162 متر مربعمساحت زمین: 272 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل 102 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 448 متر مربعمساحت زمین: 326 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
199,000 €
مساحت کل 75 متر مربعمساحت زمین: 217 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
139,000 €
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 75 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل 66 متر مربعمساحت زمین: 195 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
220,000 €
مساحت کل 79 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
230,000 €
مساحت کل 95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
150,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
150,000 €
مساحت کل 230 متر مربعمساحت زمین: 135 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
220,000 €
مساحت کل 130 متر مربعمساحت زمین: 150 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
239,000 €
مساحت کل 91 متر مربعمساحت زمین: 306 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
144,000 €
مساحت کل 87 متر مربعمساحت زمین: 125 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
220,000 €
مساحت کل 76 متر مربعمساحت زمین: 145 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
236,000 €
مساحت کل 180 متر مربعمساحت زمین: 8,500 متر مربع4 حمام های جداگانه
180,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
180,000 €
مساحت کل 120 متر مربعمساحت زمین: 1,300 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
244,000 €
مساحت کل 106 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
179,000 €
مساحت کل 231 متر مربعمساحت زمین: 1,080 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
225,000 €
مساحت کل 185 متر مربعمساحت زمین: 250 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
170,000 €
مساحت کل 78 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 1358 مورد, صفحه 1 در 55
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از