• more ...
 • Europe
خانه های بهم متصل
48k – 251k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل ارزان در Europe

353 ملک در
250,000 €
مساحت کل 84 متر مربعمساحت زمین: 158 متر مربع4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
250,000 €
مساحت کل 68 متر مربعمساحت زمین: 155 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
240,000 €
مساحت کل 96 متر مربعمساحت زمین: 169 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
230,000 €
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
199,000 €
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
159,000 €
مساحت کل 116 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
146,000 €
مساحت کل 64 متر مربعمساحت زمین: 50 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
180,000 €
مساحت کل 146 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
199,000 €
مساحت کل 70 متر مربعمساحت زمین: 126 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
239,000 €
مساحت کل 79 متر مربعمساحت زمین: 140 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
184,000 €
مساحت کل 164 متر مربعمساحت زمین: 253 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
221,000 €
مساحت کل 107 متر مربعمساحت زمین: 107 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
145,000 €
مساحت کل 72 متر مربعمساحت زمین: 27 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
160,000 €
مساحت کل 100 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
203,000 €
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
208,000 €
مساحت کل 112 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
249,000 €
مساحت کل 81 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
247,000 €
مساحت کل 97 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
135,000 €
مساحت کل 85 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
165,000 €
مساحت کل 150 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
196,000 €
مساحت کل 67 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
246,000 €
مساحت کل 185 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
200,000 €
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
246,000 €
مساحت کل 185 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
We organise online viewings on request
235,000 €
مساحت کل 192 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 353 مورد, صفحه 1 در 14
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از