• more ...
 • Europe
135k – 90M
Price
 • 135k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 135k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
درآمد
بیشتر
Price
 • 135k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
 • 135k
 • 700k
 • 1.5M
 • 3M
 • 5M
 • 10M
 • 25M
درآمد
شاخص ها
مساحت
جستجو

املاک تجاری فروشی در Europe

2,495 ملک در
مرتب سازی بر اساس:
Price
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
1,593,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
245 متر مربع
سال ساخت
2024
4,850,000 €
سودمندی
4.3%
درآمد مطلق
210,000 €
منظقه
سال ساخت
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2025
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2025
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2023
546,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
84 متر مربع
سال ساخت
2024
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
542,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
16,000 €
منظقه
49 متر مربع
سال ساخت
2022
3,900,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
600 متر مربع
سال ساخت
2024
280,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2023
7,500,000 €
سودمندی
5.2%
درآمد مطلق
390,000 €
منظقه
4,200 متر مربع
سال ساخت
37,500,000 €
سودمندی
4.5%
درآمد مطلق
1,690,000 €
منظقه
11,000 متر مربع
سال ساخت
2022
350,000 €
سودمندی
3.0%
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
2,050,000 €
سودمندی
5.6%
درآمد مطلق
115,000 €
منظقه
سال ساخت
2019
462,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
سال ساخت
2024
4,230,000 €
سودمندی
5.7%
درآمد مطلق
243,000 €
منظقه
3,627 متر مربع
سال ساخت
1989
4,000,000 €
سودمندی
4.0%
درآمد مطلق
160,000 €
منظقه
سال ساخت
2022
650,000 €
سودمندی
5.5%
درآمد مطلق
منظقه
110 متر مربع
سال ساخت
1978
695,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
107 متر مربع
سال ساخت
2024
1,190,000 €
سودمندی
3.9%
درآمد مطلق
منظقه
183 متر مربع
سال ساخت
2024
8,262,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
972 متر مربع
سال ساخت
2020
5,800,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
652 متر مربع
سال ساخت
2018
20,700,000 €
سودمندی
درآمد مطلق
منظقه
2,431 متر مربع
سال ساخت
2020
4,650,000 €
سودمندی
3.5%
درآمد مطلق
164,960 €
منظقه
1,981 متر مربع
سال ساخت
1996
5,750,000 €
سودمندی
7.1%
درآمد مطلق
405,158 €
منظقه
3,974 متر مربع
سال ساخت
2005
25-1 در 2495 مورد, صفحه 1 در 100
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از