• more ...
 • غرب اروپا
خانه، ویلا،خانه روستایی
202k – 234k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه ارزان در غرب اروپا

35 ملک در
From 204,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 8 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 124,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 25 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 156,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 27 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 199,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 44 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 149,000 €
سال ساخت: 2025.IIدر جمع 40 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 164,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 43 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 194,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 12 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 132,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 76 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 144,000 €
سال ساخت: 2025.IIIدر جمع 30 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 223,000 €
سال ساخت: 2024.IIIدر جمع 1 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 174,000 €
ساخت 2023در جمع 8 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 198,000 €
ساخت 2023در جمع 11 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 241,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 10 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 131,000 €
سال ساخت: 2025.Iدر جمع 32 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 229,000 €
سال ساخت: 2025.IVدر جمع 18 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
From 190,000 €
سال ساخت: 2024.IVدر جمع 17 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
خانه – Nord, او-دو-فرانس, فرانسه. From 160,000 €
From 160,000 €
سال ساخت: 2024.Iدر جمع 4 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
خانه – Coutances, Normandy, فرانسه. From 217,000 €
From 217,000 €
سال ساخت: 2023.IVدر جمع 5 واحد مسکونی
مجتمع مسکونی
25-1 در 35 مورد, صفحه 1 در 2
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از