• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
70k – 40M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک کنار دریا در دنیا

1,492 ملک در
222,000 €
مساحت کل: 39 متر مربع1 اتاق خواب
246,000 €
مساحت کل: 38 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
376,000 €
مساحت کل: 66 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
578,000 €
مساحت کل: 72 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
400,000 €
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
803,000 €
مساحت کل: 220 متر مربعمساحت زمین: 600 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,166,000 €
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 950 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
389,000 €
مساحت کل: 64 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
689,000 $
مساحت کل: 105 متر مربعمساحت زمین: 197 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
165,000 €
مساحت کل: 87 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
580,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل: 140 متر مربع4 اتاق خواب
120,000 €
مساحت کل: 63 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
670,000 €
مساحت کل: 90 متر مربعمساحت زمین: 460 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل: 250 متر مربع5 اتاق خواب
546,000 €
مساحت کل: 101 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
375,000 €
مساحت کل: 60 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
750,000 €
مساحت کل: 130 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,000,000 €
مساحت کل: 450 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
172,000 €
مساحت کل: 70 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
7,400,000 €
مساحت کل: 800 متر مربع9 اتاق خواب5 حمام جداگانه
6,195,000 €
مساحت کل: 831 متر مربعمساحت زمین: 2,622 متر مربع12 اتاق خواب10 حمام جداگانه
375,000 €
مساحت کل: 273 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
150,000 €
مساحت کل: 85 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
25-1 در 1492 مورد, صفحه 1 در 60
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از