• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
256k – 2.5M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک رهن بانک در دنیا

25 ملک در
450,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,165 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
795,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
690,000 €
مساحت کل: 180 متر مربعمساحت زمین: 1,020 متر مربع4 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,600,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
630,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
316,000 €
مساحت کل: 150 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
380,000 €
مساحت کل: 75 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,450,000 €
مساحت کل: 270 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,800,000 €
مساحت کل: 400 متر مربعمساحت زمین: 500 متر مربع2 حمام جداگانه
259,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
256,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
256,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
442,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,174,000 €
مساحت کل: 301 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,098,000 €
مساحت کل: 474 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
424,000 €
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 667 متر مربع
745,000 €
مساحت کل: 242 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
2,500,000 €
مساحت کل: 280 متر مربعمساحت زمین: 1,000 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
360,000 €
مساحت کل: 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
450,000 €
مساحت کل: 50 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
370,000 €
مساحت کل: 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
430,000 €
مساحت کل: 142 متر مربع3 حمام جداگانه
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از