• еще ...
 • شهر٬ منطقه ٬ کشور
همه موارد
241k – 1.7M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک رهن بانک در دنیا

24 ملک در
1,490,000 €
مساحت کل: 285 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
270,000 $
مساحت کل: 182 متر مربعمساحت زمین: 258 متر مربع3 اتاق خواب
450,000 €
مساحت کل: 300 متر مربعمساحت زمین: 1,165 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
795,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
630,000 €
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
395,000 €
مساحت کل: 75 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
316,000 €
مساحت کل: 150 متر مربعمساحت زمین: 200 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
259,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
442,000 €
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
256,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
256,000 €
مساحت کل: 90 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
900,000 €
مساحت کل: 237 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,098,000 €
مساحت کل: 474 متر مربعمساحت زمین: 100 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
1,174,000 €
مساحت کل: 301 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
قیمت براساس درخواست اعلام می شود.
مساحت کل: 102 متر مربعمساحت زمین: 110 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,700,000 €
مساحت کل: 600 متر مربعمساحت زمین: 1,250 متر مربع3 اتاق خواب
424,000 €
مساحت کل: 230 متر مربعمساحت زمین: 667 متر مربع
745,000 €
مساحت کل: 242 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
550,000 €
مساحت کل: 240 متر مربعمساحت زمین: 300 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
370,000 €
مساحت کل: 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
370,000 €
مساحت کل: 53 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
1,275,000 €
مساحت کل: 835 متر مربع
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 1.5% شروع درصد رهن از