خانه های بهم متصل
679k – 2.6M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه مستقل فروشی در کانادا

5,856 ملک در
C$1,242,000
C$1,242,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,101,000
C$1,101,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$795,000
C$795,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,950,000
C$1,950,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 week ago
C$2,314,000
C$2,314,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,287,000
C$1,287,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,016,000
C$2,016,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,195,000
C$1,195,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,392,000
C$1,392,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,065,000
C$2,065,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,250,000
C$1,250,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,110,000
C$1,110,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,282,000
C$2,282,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,267,000
C$2,267,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,535,000
C$1,535,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,381,000
C$1,381,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,627,000
C$1,627,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$779,000
C$779,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$797,000
C$797,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 months ago
C$737,000
C$737,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,086,000
C$1,086,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 5856 مورد, صفحه 1 در 235