خانه های بهم متصل
716k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

خانه مستقل فروشی در Old Toronto

1,411 ملک در
C$1,492,000
C$1,492,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,942,000
C$1,942,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$716,000
C$716,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,101,000
C$2,101,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,342,000
C$1,342,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$757,000
C$757,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,802,000
C$1,802,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,775,000
C$1,775,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,250,000
C$1,250,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,007,000
C$2,007,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,959,000
C$1,959,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,393,000
C$1,393,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
C$1,468,000
C$1,468,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,908,000
C$1,908,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,696,000
C$1,696,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,119,000
C$2,119,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,636,000
C$1,636,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
C$2,113,000
C$2,113,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,314,000
C$1,314,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$1,405,000
C$1,405,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,619,000
C$1,619,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,366,000
C$1,366,000
2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,817,000
C$1,817,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 month ago
C$1,499,000
C$1,499,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,782,000
C$1,782,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 1411 مورد, صفحه 1 در 57