آپارتمان
540k – 2.2M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در Old Toronto

954 ملک در
C$838,000
C$838,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$861,000
C$861,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$974,000
C$974,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,308,000
C$1,308,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$887,000
C$887,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$913,000
C$913,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$947,000
C$947,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$615,000
C$615,000
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$913,000
C$913,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,015,000
C$1,015,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$831,000
C$831,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$855,000
C$855,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,025,000
C$1,025,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$835,000
C$835,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$994,000
C$994,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$726,000
C$726,000
3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$886,000
C$886,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$859,000
C$859,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$940,000
C$940,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$981,000
C$981,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$961,000
C$961,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,008,000
C$1,008,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$806,000
C$806,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$790,000
C$790,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$924,000
C$924,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 954 مورد, صفحه 1 در 38