• more ...
 • George Street, تورنتو, انتاریو, کانادا
خانه، ویلا،خانه روستایی
1.2M – 2.1M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه های فروشی در George Street

3 ملک در
C$1,234,000
C$1,234,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
C$1,347,000
C$1,347,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,057,000
C$2,057,000
8 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,701,000
C$1,701,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,536,000
C$1,536,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,072,000
C$2,072,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,310,000
C$1,310,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,874,000
C$1,874,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,697,000
C$1,697,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,531,000
C$1,531,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,913,000
C$1,913,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,120,000
C$2,120,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,506,000
C$2,506,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,652,000
C$1,652,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,976,000
C$1,976,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$965,000
C$965,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,639,000
C$1,639,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,591,000
C$1,591,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,424,000
C$2,424,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,891,000
C$1,891,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,860,000
C$1,860,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,293,000
C$2,293,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,703,000
C$1,703,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,199,000
C$2,199,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,958,000
C$1,958,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,511,000
C$1,511,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$1,690,000
C$1,690,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
خانه – Etobicoke, تورنتو, انتاریو, کانادا. C$2,221,000
C$2,221,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
25-1 در 3077 مورد, صفحه 1 در 123