خانه، ویلا،خانه روستایی
2M – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
2+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه لوکس/لاکچری 2 خوابه در انتاریو برای فروش

2,352 ملک در
C$2,447,000
C$2,447,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,204,000
C$2,204,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,426,000
C$2,426,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,432,000
C$2,432,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,514,000
C$2,514,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,388,000
C$2,388,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,300,000
C$2,300,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,227,000
C$2,227,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,438,000
C$2,438,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,562,000
C$2,562,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,442,000
C$2,442,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,454,000
C$2,454,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,322,000
C$2,322,000
8 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,458,000
C$2,458,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,352,000
C$2,352,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,329,000
C$2,329,000
9 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,497,000
C$2,497,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,345,000
C$2,345,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,671,000
C$2,671,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,403,000
C$2,403,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,438,000
C$2,438,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,278,000
C$2,278,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,420,000
C$2,420,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,430,000
C$2,430,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,557,000
C$2,557,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 2352 مورد, صفحه 1 در 94