خانه، ویلا،خانه روستایی
859k – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 1 خوابه فروشی در انتاریو

18,998 ملک در
C$1,702,000
C$1,702,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,016,000
C$1,016,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,080,000
C$2,080,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,516,000
C$2,516,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,541,000
C$1,541,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,206,000
C$2,206,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,428,000
C$2,428,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,434,000
C$2,434,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,707,000
C$1,707,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,282,000
C$1,282,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,449,000
C$2,449,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,354,000
C$2,354,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,069,000
C$2,069,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,439,000
C$1,439,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,163,000
C$1,163,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,411,000
C$1,411,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,153,000
C$1,153,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,423,000
C$2,423,000
5 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,227,000
C$1,227,000
9 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,347,000
C$2,347,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$985,000
C$985,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,536,000
C$1,536,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,645,000
C$1,645,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,009,000
C$2,009,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,230,000
C$2,230,000
1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 18998 مورد, صفحه 1 در 760