خانه، ویلا،خانه روستایی
864k – 3.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 3 خوابه فروشی در کانادا

18,342 ملک در
C$1,719,000
C$1,719,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,451,000
C$2,451,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,094,000
C$2,094,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,445,000
C$2,445,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,291,000
C$1,291,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,552,000
C$1,552,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,534,000
C$2,534,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,023,000
C$1,023,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,466,000
C$2,466,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,714,000
C$1,714,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,221,000
C$2,221,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,135,000
C$2,135,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,160,000
C$1,160,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,987,000
C$1,987,000
8 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,292,000
C$1,292,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,065,000
C$1,065,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,242,000
C$1,242,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,484,000
C$1,484,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,832,000
C$1,832,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,663,000
C$1,663,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,547,000
C$1,547,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,477,000
C$2,477,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,978,000
C$1,978,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,695,000
C$1,695,000
7 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,745,000
C$1,745,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
25-1 در 18342 مورد, صفحه 1 در 734