آپارتمان
582k – 2.7M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در کانادا

12,732 ملک در
C$884,000
C$884,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$867,000
C$867,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,130,000
C$1,130,000
7 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$770,000
C$770,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$894,000
C$894,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$873,000
C$873,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$745,000
C$745,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$725,000
C$725,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$832,000
C$832,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,186,000
C$1,186,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,116,000
C$1,116,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,296,000
C$1,296,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,072,000
C$1,072,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,334,000
C$1,334,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$716,000
C$716,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$857,000
C$857,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$681,000
C$681,000
4 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,086,000
C$1,086,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$878,000
C$878,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,104,000
C$1,104,000
7 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$676,000
C$676,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
C$703,000
C$703,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$921,000
C$921,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$889,000
C$889,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$869,000
C$869,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 12732 مورد, صفحه 1 در 510