خانه، ویلا،خانه روستایی
857k – 3.3M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 1 خوابه فروشی در کانادا

18,998 ملک در
C$1,540,000
C$1,540,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,432,000
C$2,432,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,514,000
C$2,514,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,015,000
C$1,015,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,078,000
C$2,078,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,281,000
C$1,281,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,426,000
C$2,426,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,204,000
C$2,204,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,447,000
C$2,447,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,701,000
C$1,701,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,705,000
C$1,705,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,867,000
C$1,867,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,546,000
C$1,546,000
6 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,454,000
C$2,454,000
4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$2,006,000
C$2,006,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,352,000
C$2,352,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$998,000
C$998,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,865,000
C$1,865,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,146,000
C$2,146,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,868,000
C$1,868,000
9 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,744,000
C$1,744,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,477,000
C$1,477,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,024,000
C$2,024,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,981,000
C$1,981,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,280,000
C$1,280,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 18998 مورد, صفحه 1 در 760