خانه، ویلا،خانه روستایی
876k – 3.4M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
1+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 1 خوابه فروشی در کانادا

18,997 ملک در
C$1,307,000
C$1,307,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,249,000
C$2,249,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
C$2,121,000
C$2,121,000
3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,740,000
C$1,740,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,571,000
C$1,571,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,497,000
C$2,497,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,566,000
C$2,566,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,736,000
C$1,736,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,036,000
C$1,036,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,482,000
C$2,482,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,476,000
C$2,476,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,305,000
C$1,305,000
12 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,654,000
C$1,654,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,920,000
C$1,920,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,487,000
C$2,487,000
13 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,501,000
C$2,501,000
6 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
C$1,906,000
C$1,906,000
5 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$2,614,000
C$2,614,000
4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
C$1,621,000
C$1,621,000
4 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,212,000
C$2,212,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,471,000
C$1,471,000
8 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$2,007,000
C$2,007,000
9 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,935,000
C$1,935,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$2,325,000
C$2,325,000
5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$1,395,000
C$1,395,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 18997 مورد, صفحه 1 در 760