آپارتمان
582k – 2.5M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 3 خوابه فروشی در نورث یورک

3,573 ملک در
C$721,000
C$721,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$1,327,000
C$1,327,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,109,000
C$1,109,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,108,000
C$1,108,000
6 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
C$873,000
C$873,000
4 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$818,000
C$818,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
C$1,179,000
C$1,179,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$802,000
C$802,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$738,000
C$738,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,078,000
C$1,078,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$988,000
C$988,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$823,000
C$823,000
6 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$956,000
C$956,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$959,000
C$959,000
8 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$985,000
C$985,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,159,000
C$1,159,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$751,000
C$751,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,023,000
C$1,023,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$717,000
C$717,000
5 اتاق خواب1 حمام جداگانه
C$909,000
C$909,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$768,000
C$768,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$916,000
C$916,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,225,000
C$1,225,000
8 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$1,209,000
C$1,209,000
5 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
C$738,000
C$738,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 3573 مورد, صفحه 1 در 143