• еще ...
 • هوشی‌مین (شهر), ویتنام
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
206k – 4.1M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در هوشی‌مین (شهر)

97 ملک در
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
3,982,000 $
3,982,000 $
مساحت کل: 595 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
1,322,000 $ 6,092 $ per m²
1,322,000 $
مساحت کل: 217 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
557,000 $ 6,876 $ per m²
557,000 $
مساحت کل: 81 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
4,122,000 $
4,122,000 $
مساحت کل: 598 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. 386,000 $
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
386,000 $ 5,594 $ per m²
386,000 $
مساحت کل: 69 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
1,586,000 $ 5,376 $ per m²
1,586,000 $
مساحت کل: 295 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
487,000 $ 7,268 $ per m²
487,000 $
مساحت کل: 67 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
304,000 $ 8,000 $ per m²
304,000 $
مساحت کل: 38 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. 1,191,000 $
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
1,191,000 $ 6,437 $ per m²
1,191,000 $
مساحت کل: 185 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
232,000 $ 2,367 $ per m²
232,000 $
مساحت کل: 98 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
456,000 $
456,000 $
مساحت کل: 281 متر مربعمساحت زمین: 347 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
17 floor of 24
807,000 $ 3,684 $ per m²
807,000 $
مساحت کل 219 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
239,000 $
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
372,000 $ 2,415 $ per m²
372,000 $
مساحت کل 154 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
707,000 $ 4,040 $ per m²
707,000 $
مساحت کل: 175 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
11 floor
2,428,000 $ 6,615 $ per m²
2,428,000 $
مساحت کل 367 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
1,265,000 $ 3,720 $ per m²
1,265,000 $
مساحت کل: 340 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
19 floor
265,000 $ 2,676 $ per m²
265,000 $
مساحت کل: 99 متر مربع3 اتاق خواب
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
28 floor
1,290,000 $ 4,448 $ per m²
1,290,000 $
مساحت کل: 290 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
264,000 $ 3,300 $ per m²
264,000 $
مساحت کل: 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
918,000 $ 4,882 $ per m²
918,000 $
مساحت کل: 188 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
1,320,000 $ 5,866 $ per m²
1,320,000 $
مساحت کل: 225 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
360,000 $ 6,000 $ per m²
360,000 $
مساحت کل: 60 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
360,000 $ 3,600 $ per m²
360,000 $
مساحت کل: 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
12 floor of 32
387,000 $ 2,138 $ per m²
387,000 $
مساحت کل: 181 متر مربعمساحت زمین: 26,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 97 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 7% شروع درصد رهن از