• еще ...
 • Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
99k – 3.1M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon)

91 ملک در
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
130,000 $
مساحت کل: 65 متر مربع1 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
371,000 $
مساحت کل: 109 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
208,000 $
مساحت کل: 77 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
544,000 $
مساحت کل: 118 متر مربع3 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
331,000 $
مساحت کل: 79 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
253,000 $
مساحت کل: 74 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). آپارتمان کاندو – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
177,000 $
مساحت کل: 55 متر مربع1 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). آپارتمان کاندو – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
189,000 $
مساحت کل: 81 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). آپارتمان کاندو – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
302,000 $
مساحت کل: 111 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
402,000 $
مساحت کل: 109 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
153,000 $
مساحت کل: 51 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). آپارتمان کاندو – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
460,000 $
مساحت کل: 167 متر مربع4 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
168,000 $
مساحت کل: 52 متر مربع1 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
771,000 $
مساحت کل: 157 متر مربع4 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
577,000 $
مساحت کل: 119 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
208,000 $
مساحت کل: 77 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). آپارتمان کاندو – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
220,000 $
مساحت کل: 105 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). آپارتمان کاندو – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
244,000 $
مساحت کل: 105 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). آپارتمان کاندو – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
351,000 $
مساحت کل: 151 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
297,000 $
مساحت کل: 215 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
442,000 $
مساحت کل: 352 متر مربع5 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). پنت‌هاوس ها – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
2,371,000 $
مساحت کل: 340 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
184,000 $
مساحت کل: 90 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
232,000 $
مساحت کل: 96 متر مربع2 اتاق خواب
املاک مسکونی فروشی در Ho Chi Minh (Saigon). ساختمان تازه ساز – Ho Chi Minh (Saigon), ویتنام
180,000 $
مساحت کل: 80 متر مربع1 اتاق خواب
25-1 در 91 مورد, صفحه 1 در 4
مشاوره رایگان در مورد املاک
Marina Filichkina
Marina Filichkina
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
اگرشما انگلیسی صحبت می کنید، حاضربه اثبات منابع مالی خود بوده وبرای خرید ملک قادربه ارسال پول به خارج هستید، درخواست شما با کمال میل مورد بررسی کارشناسان ما قرار خواهد گرفت.اگر حائز شرایط بالا نیستید با عرض پوزش هم اکنون امکان بررسی درخواست شما برای ما مقدورنمی باشد.
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 7% شروع درصد رهن از