• еще ...
 • هوشی‌مین (شهر), ویتنام
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
همه موارد
206k – 4.1M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در هوشی‌مین (شهر)

96 ملک در
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$3,982,000
$3,982,000
مساحت کل 595 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$1,322,000 $6,092 per m²
$1,322,000
مساحت کل 217 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$566,000 $6,987 per m²
$566,000
مساحت کل 81 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$4,122,000
$4,122,000
مساحت کل 598 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $386,000
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$386,000 $5,594 per m²
$386,000
مساحت کل 69 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$1,586,000 $5,376 per m²
$1,586,000
مساحت کل 295 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$496,000 $7,402 per m²
$496,000
مساحت کل 67 متر مربعمساحت زمین: 5,000 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$304,000 $8,000 per m²
$304,000
مساحت کل 38 متر مربع1 حمام جداگانه
ساختمان تازه ساز – هوشی‌مین (شهر), ویتنام. $1,191,000
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$1,191,000 $6,437 per m²
$1,191,000
مساحت کل 185 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$232,000 $2,367 per m²
$232,000
مساحت کل 98 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$464,000
$464,000
مساحت کل 281 متر مربعمساحت زمین: 347 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
17 floor of 24
$821,000 $3,748 per m²
$821,000
مساحت کل 219 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$243,000
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$366,000 $2,376 per m²
$366,000
مساحت کل 154 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$707,000 $4,040 per m²
$707,000
مساحت کل 175 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
11 floor
$2,387,000 $6,504 per m²
$2,387,000
مساحت کل 367 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$1,265,000 $3,720 per m²
$1,265,000
مساحت کل 340 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
19 floor
$265,000 $2,676 per m²
$265,000
مساحت کل 99 متر مربع3 اتاق خواب
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$264,000 $3,300 per m²
$264,000
مساحت کل 80 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$918,000 $4,882 per m²
$918,000
مساحت کل 188 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$1,320,000 $5,866 per m²
$1,320,000
مساحت کل 225 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$360,000 $6,000 per m²
$360,000
مساحت کل 60 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$360,000 $3,600 per m²
$360,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
12 floor of 32
$387,000 $2,138 per m²
$387,000
مساحت کل 181 متر مربعمساحت زمین: 26,000 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
هوشی‌مین (شهر), ویتنام
$2,371,000 $6,973 per m²
$2,371,000
مساحت کل 340 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 96 مورد, صفحه 1 در 4
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
سپهر نیما
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
ارسال درخواست
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 7% شروع درصد رهن از