همه موارد
53k – 9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در ویتنام

95 ملک در
$1,416,000
مساحت کل 550 متر مربعمساحت زمین: 475 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$142,000
مساحت کل 90 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$196,000
مساحت کل 81 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
Price on request
مساحت کل 271 متر مربعمساحت زمین: 689 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 99 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$545,000
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 425 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
Price on request
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$151,000
مساحت کل 45 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 88 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 286 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
Price on request
مساحت کل 377 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,420,000
مساحت کل 241 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,505,000
مساحت کل 1,623 متر مربعمساحت زمین: 634 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$893,000
مساحت کل 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$499,000
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$205,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$202,000$210,000
مساحت کل 67 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$96,000$100,000
مساحت کل 33 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,500,000$2,700,000
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 340 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$115,000$120,000
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$200,000$205,000
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$195,000$215,000
مساحت کل 77 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$110,000$120,000
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$3,000,000$3,200,000
مساحت کل 237 متر مربعمساحت زمین: 584 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$165,000$175,000
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 95 مورد, صفحه 1 در 4