همه موارد
53k – 9M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

املاک فروشی در ویتنام

77 ملک در
$226,000
مساحت کل 75 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
Price on request
مساحت کل 271 متر مربعمساحت زمین: 689 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$300,000
مساحت کل 99 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$550,000
مساحت کل 196 متر مربعمساحت زمین: 425 متر مربع2 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$350,000
مساحت کل 100 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$550,000
مساحت کل 88 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$800,000
مساحت کل 286 متر مربعمساحت زمین: 280 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$1,200,000
مساحت کل 377 متر مربعمساحت زمین: 700 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$1,800,000
مساحت کل 241 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$4,000,000
مساحت کل 1,623 متر مربعمساحت زمین: 634 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
2 months ago
$893,000
مساحت کل 162 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$499,000
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$205,000
مساحت کل 65 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
2 months ago
$202,000$210,000
مساحت کل 67 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$96,000$100,000
مساحت کل 33 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$2,500,000$2,700,000
مساحت کل 146 متر مربعمساحت زمین: 340 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام های جداگانه
$115,000$120,000
مساحت کل 54 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$200,000$205,000
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$195,000$215,000
مساحت کل 77 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$110,000$120,000
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$3,000,000$3,200,000
مساحت کل 237 متر مربعمساحت زمین: 584 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام های جداگانه
$165,000$175,000
مساحت کل 76 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$135,000$145,000
مساحت کل 71 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$153,000$170,000
مساحت کل 69 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$89,000$130,000
مساحت کل 47 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 77 مورد, صفحه 1 در 3