700k – 55M
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
قیمت
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو

املاک فروشی در میامی

3,312 ملک در
689,000 $
مساحت کل: 105 متر مربعمساحت زمین: 197 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
650,000 $
مساحت کل: 90 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,199,000 $
مساحت کل: 76 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
10,000,000 $
مساحت کل: 408 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
1,695,000 $
مساحت کل: 132 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
6,119,000 $
مساحت کل: 190 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام جداگانه
6,900,000 $
مساحت کل: 330 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
4,100,000 $
مساحت کل: 119 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
4,999,000 $
مساحت کل: 305 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
8,500,000 $
مساحت کل: 515 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
9,800,000 $
مساحت کل: 325 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
6,390,000 $
مساحت کل: 555 متر مربعمساحت زمین: 1,174 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
3,275,000 $
مساحت کل: 236 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
824,000 $
مساحت کل: 48 متر مربع1 حمام جداگانه
879,000 $
مساحت کل: 163 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
3,250,000 $
مساحت کل: 217 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
730,000 $
مساحت کل: 164 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام جداگانه
7,600,000 $
مساحت کل: 648 متر مربع6 اتاق خواب5 حمام جداگانه
1,399,000 $
مساحت کل: 174 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,499,000 $
مساحت کل: 71 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
1,499,000 $
مساحت کل: 303 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
12,750,000 $
مساحت کل: 281 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
1,175,000 $
مساحت کل: 93 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام جداگانه
2,195,000 $
مساحت کل: 234 متر مربعمساحت زمین: 966 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام جداگانه
4,950,000 $
مساحت کل: 333 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
25-1 در 3312 مورد, صفحه 1 در 133
متخصصین ترانیودرانتخاب ملک به شما کمک می کنند
مهرداد خالدی
مدیر فروش املاک بین المللی
007 495 545-47-55
لطفأ قبل از ارسال درخواست کانال تلگرام ما را مطالعه کنید. قیمت ها ، خدمات ما ، اخذ اقامت با خرید ملک و اطلاعات مفید دیگر در این کانال موجود می باشد.
https://t.me/tranio_amlak : آدرس کانال
https://t.me/tranio : تماس با آدمین
ارسال درخواست
  با ارسال درخواست شما با شرایط و ضوابط ترانیو توافق می کنید
  • به ترانیو کمیسیون پرداخت نمی کنید
  • کمک برای اخذ اجازه اقامت
  • 3% شروع درصد رهن از