خانه، ویلا،خانه روستایی
255k – 270k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
$268,000
مساحت کل 124.12 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$270,000
مساحت کل 143.81 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیاشهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعدامکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$259,000
مساحت کل 164.44 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$255,000
مساحت کل 98 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$260,000
مساحت کل 130.62 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$255,000
مساحت کل 113.53 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$255,000
مساحت کل 137.5 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$260,000
مساحت کل 73 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$255,000
مساحت کل 41.99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$269,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$255,000
مساحت کل 75.99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$255,000
مساحت کل 111.48 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$265,000
مساحت کل 99.22 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$269,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$270,000
مساحت کل 204.39 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$270,000
مساحت کل 67.35 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$270,000
مساحت کل 120 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$270,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$270,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$265,000
مساحت کل 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$260,000
مساحت کل 123.93 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$265,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$255,000
مساحت کل 75.99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$259,000
مساحت کل 122.63 متر مربع3 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$255,000
مساحت کل 98.48 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$270,000
مساحت کل 121 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$270,000
مساحت کل 120.96 متر مربع2 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$265,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$270,000
2 اتاق خواب1 حمام جداگانه