• more ...
 • فلوریدا, ایالات متحده آمریکا
خانه، ویلا،خانه روستایی
252k – 269k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
$255,000
مساحت کل 162.77 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
1 week ago
$265,000
مساحت کل 139.08 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$255,000
مساحت کل 56.49 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
$255,000
مساحت کل 75.99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$269,000
2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$259,000
مساحت کل 92.07 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
$260,000
مساحت کل 137.5 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
1 month ago
$269,000
مساحت کل 153.66 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
2 months ago
$260,000
مساحت کل 120.77 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$265,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$265,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$269,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$255,000
3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
$265,000
مساحت کل 103.12 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 days ago
$260,000
مساحت کل 166.95 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
3 weeks ago
$265,000
مساحت کل 114.46 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$260,000
3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$260,000
مساحت کل 123.93 متر مربع3 اتاق خواب3 حمام های جداگانه
$252,000
مساحت کل 104.52 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
$255,000
مساحت کل 75.99 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان کاندو – Palm Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Palm Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $259,000
$259,000
مساحت کل 130 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Pembroke Pines, Broward, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $259,000
$259,000
مساحت کل 111.0 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $269,000
$269,000
مساحت کل 126.35 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 62.43 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Hallandale Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 51 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 92.35 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Pembroke Pines, Broward, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $266,000
$266,000
مساحت کل 98.11 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Pembroke Pines, Broward, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $255,000
$255,000
مساحت کل 96 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Hallandale Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $259,000
$259,000
مساحت کل 79 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Hallandale Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $269,000
$269,000
مساحت کل 74.14 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان – Pompano Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 55.28 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $255,000
$255,000
مساحت کل 83 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Jupiter, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $255,000
$255,000
مساحت کل 116.22 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Hallandale Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $264,000
$264,000
مساحت کل 85.01 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Pembroke Pines, Broward, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $269,000
$269,000
مساحت کل 103 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $268,000
$268,000
مساحت کل 107 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Aventura, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 99.03 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Pembroke Pines, Broward, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $265,000
$265,000
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $262,000
$262,000
مساحت کل 70.14 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – Pembroke Pines, Broward, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $269,000
$269,000
مساحت کل 89 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – West Palm Beach, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $259,000
$259,000
مساحت کل 111 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Aventura, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $264,000
$264,000
مساحت کل 98.29 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – Tamarac, Broward, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $264,000
$264,000
مساحت کل 93 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $265,000
$265,000
مساحت کل 63.17 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
25-1 در 280 مورد, صفحه 1 در 11