• more ...
 • میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا
در حال جستجو...
 • موردی یافت نشد
خانه، ویلا،خانه روستایی
255k – 260k
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو
$255,000
مساحت کل 56.49 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
امروز
$260,000
مساحت کل 120.77 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
2 months ago
املاک مشابه در همین نزدیکی
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 92.35 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 62.43 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $262,000
$262,000
مساحت کل 70.14 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $257,000
$257,000
مساحت کل 122.35 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 122.17 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 101 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $255,000
$255,000
مساحت کل 84.26 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $265,000
$265,000
مساحت کل 63.17 متر مربع1 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $265,000
$265,000
مساحت کل 58 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – West End, میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $265,000
$265,000
مساحت کل 105.44 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $267,000
$267,000
مساحت کل 156 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 39.02 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $265,000
$265,000
مساحت کل 37.16 متر مربع1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $259,000
$259,000
مساحت کل 122.17 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $265,000
$265,000
مساحت کل 59.37 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $267,000
$267,000
مساحت کل 122.35 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $265,000
$265,000
مساحت کل 72 متر مربع2 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $255,000
$255,000
مساحت کل 48.31 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $255,000
$255,000
مساحت کل 73 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $255,000
$255,000
مساحت کل 111 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $269,000
$269,000
مساحت کل 66 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $255,000
$255,000
مساحت کل 92.35 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $269,000
$269,000
مساحت کل 152 متر مربع2 اتاق خواب2 حمام های جداگانه
آپارتمان کاندو – سواحل میامی, فلوریدا, ایالات متحده آمریکا. $260,000
$260,000
مساحت کل 73.39 متر مربع1 اتاق خواب1 حمام جداگانه
25-1 در 102 مورد, صفحه 1 در 4