خانه، ویلا،خانه روستایی
254k – 29M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب ، دستشویی
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
فاصله از دریا
منظره
جستجو
$1,385,000
مساحت کل 224 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,165,000
مساحت کل 421 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
اخذ شهروندی با سرمایه گذاری

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار

سرمایه گذاری از ۲۵۰ هزار دلار
مسافرت بدون ویزا به بیشتر از ۱۱۱ کشور دنیا شهروندی خانوادگی و انتقال این حق به نسل های بعد امکان شروع کار و تجارت بدون محدودیت
$1,650,000
مساحت کل 325 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,750,000
مساحت کل 272 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,775,000
مساحت کل 358 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,349,000
مساحت کل 276 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,690,000
مساحت کل 343 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$6,900,000
مساحت کل 541 متر مربعمساحت زمین: 2,592 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,988,000
مساحت کل 660 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,475,000
مساحت کل 374 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,200,000
مساحت کل 348 متر مربعمساحت زمین: 2,168 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$10,500,000
مساحت کل 587 متر مربعمساحت زمین: 2,510 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$6,895,000
مساحت کل 424 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$1,788,000
مساحت کل 480 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$6,750,000
مساحت کل 445 متر مربعمساحت زمین: 2,006 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$14,500,000
مساحت کل 329 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$5,400,000
مساحت کل 677 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$1,195,000
مساحت کل 362 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,480,000
مساحت کل 492 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,266,000
مساحت کل 334 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,099,000
مساحت کل 413 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$2,650,000
مساحت کل 594 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$849,000
مساحت کل 295 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,270,000
مساحت کل 347 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,035,000
مساحت کل 357 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
25-1 در 1559 مورد, صفحه 1 در 63