آپارتمان
273k – 25M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
4+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

آپارتمانهای 4 خوابه فروشی در فلوریدا

727 ملک در
$1,925,000
مساحت کل 310 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,950,000
مساحت کل 333 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,495,000
مساحت کل 686 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$3,000,000
مساحت کل 382 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$4,000,000
مساحت کل 478 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$2,500,000
مساحت کل 254 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,575,000
مساحت کل 501 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$3,700,000
مساحت کل 460 متر مربع4 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,600,000
مساحت کل 322 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,499,000
مساحت کل 418 متر مربع6 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$9,950,000
مساحت کل 573 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$3,950,000
مساحت کل 455 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,295,000
مساحت کل 322 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$6,999,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$8,495,000
مساحت کل 600 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$12,900,000
مساحت کل 736 متر مربع5 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$18,950,000
مساحت کل 889 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$5,900,000
مساحت کل 549 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$13,900,000
مساحت کل 650 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$11,950,000
مساحت کل 634 متر مربع5 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$3,849,000
مساحت کل 416 متر مربع4 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$8,500,000
مساحت کل 991 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$12,995,000
مساحت کل 339 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$3,650,000
مساحت کل 422 متر مربع5 اتاق خواب6 حمام جداگانه
$3,290,000
مساحت کل 354 متر مربع4 اتاق خواب3 حمام جداگانه
25-1 در 727 مورد, صفحه 1 در 29