خانه، ویلا،خانه روستایی
254k – 55M
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
3+ اتاق خواب
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
بیشتر
Price
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
 • 100k
 • 300k
 • 500k
 • 700k
 • 1M
 • 2M
 • 3M
اتاق خواب
حمام و سرویس بهداشتی
ویژگی های خاص
منظره
فاصله از دریا
مساحت
جستجو

خانه 3 خوابه فروشی در فلوریدا, صفحه 4

5,470 ملک در
$5,950,000
مساحت کل 543 متر مربعمساحت زمین: 1,548 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$18,000,000
مساحت کل 829 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$19,500,000
مساحت کل 557 متر مربعمساحت زمین: 3,350 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$13,995,000
مساحت کل 978 متر مربعمساحت زمین: 1,533 متر مربع7 اتاق خواب9 حمام جداگانه
$2,200,000
مساحت کل 348 متر مربعمساحت زمین: 2,168 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$7,850,000
مساحت کل 806 متر مربع10 اتاق خواب10 حمام جداگانه
$1,950,000
مساحت کل 426 متر مربع3 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$13,950,000
مساحت زمین: 1,294 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$2,295,000
مساحت کل 461 متر مربع5 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$1,680,000
مساحت کل 223 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$3,295,000
مساحت کل 581 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,266,000
مساحت کل 334 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$2,480,000
مساحت کل 492 متر مربع4 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$6,900,000
مساحت کل 885 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$4,290,000
مساحت کل 600 متر مربع7 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$1,875,000
مساحت کل 552 متر مربع6 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,499,000
مساحت کل 489 متر مربع5 اتاق خواب3 حمام جداگانه
$1,499,000
مساحت کل 363 متر مربعمساحت زمین: 1,022 متر مربع4 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$2,250,000
مساحت کل 722 متر مربع6 اتاق خواب4 حمام جداگانه
$3,695,000
مساحت کل 873 متر مربع6 اتاق خواب8 حمام جداگانه
$1,750,000
مساحت کل 392 متر مربع7 اتاق خواب5 حمام جداگانه
$4,465,000
مساحت کل 611 متر مربع7 اتاق خواب7 حمام جداگانه
$1,450,000
مساحت کل 264 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$789,000
مساحت کل 239 متر مربع3 اتاق خواب2 حمام جداگانه
$22,500,000
مساحت کل 972 متر مربع9 اتاق خواب11 حمام جداگانه
100-76 در 5470 مورد, صفحه 4 در 219